Tillbaka

Marcus Hjulhammar

Marcus Hjulhammar
3.1.1970, Stockholm.

Filosofie magister 1994 (arkeologi), filosofie doktor 2010, Stockholms universitet

Biträdande professor i Östersjöns marinarkeologi 2014-, Helsingfors universitet
Projektledare 2005–2014, Statens maritima museer
Kulturmiljöhandläggare 2002–2005, Länsstyrelsen i Västmanland
Arkeolog 2002, Stockholms länsmuseum
Antikvarie 1999–2002, Kalmar Läns Museum
Forskarstudier 1996–2010, Södertörns högskola och Stockholms universitet
Amanuens 1995, Riksantikvarieämbetet
Antikvarie 1994, Stockholms stadsmuseum
Fältarbetsledare 1992, Mazuriska sjödistriktet, Polen

Ordförande i Sällskapet Fredrik Henrik af Chapman 2012-

Forskningsintressen
Förhistoriska landskap, samhälle och sjöfart, uppfinningar och samhällsutveckling, konflikter till sjöss, upplysningstiden, urbanisering, maritima mötesplatser och kunskapsspridning

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Marcus Hjulhammars personliga arkiv
Text: Marcus Hjulhammar (Tomas Sjöblom, red.)

Sjunkna förhistoriska landskap

Jag är sedan den 1 januari 2014 biträdande professor i Östersjöns marinarkeologi. Något som är fascinerande med ämnet är att det spänner över mer än 10 000 år av mänsklig historia – från den Baltiska insjön under mesolitikum till idag. Att samverka med kollegor och tvärdiscipliner, både nationellt och internationellt, är en del av tjusningen med ämnet. Dessutom är Östersjön som arbetsfält mycket speciell, bland annat på grund av de goda bevarandeförhållandena för skeppsvrak. Marinarkeologi innefattar dock så mycket mer, inte minst sjunkna förhistoriska landskap.

Förutom forskningen är kontakterna med allmänhet och studenter en viktig drivkraft och faktisk nödvändig del i mitt arbete. Utan studenter hade jag aldrig kunnat utvecklas som forskare och hade heller inte fått de nya insikter som kontakten med studenter ger. Dessutom bedrivs flera intressanta forskarstudier som är mycket spännande att få vara delaktig i att följa som handledare och kollega.

Min egen forskning spänner över flera områden och tidsperioder. Under år 2015 har vi startat ett internationellt forskningsprojekt vid Helsingfors universitet som går under namnet ”Lost Inland Landscapes”, som tar sin utgångspunkt i sjunkna förhistoriska boplatser och landskap i Saimenområdet. Jag bedriver även forskning kring arkeologi i hamnmiljöer i städer under nyare tid. Ett annat av mina intressen är slussar och utdikningsföretag och deras påverkan för handel, ekonomi och samhälle under 1600- och 1700-talen.

Marinarkeologiska undersökningar vid Slussen i centrala Stockholm. Foto: Jens Lindström, Sjöhistoriska museet i Sverige.

Mer om Marcus Hjulhammars forskningsprojekt:

  • Forskningsprojektet Lost Inland Landscapes
  • Forskningsnärverket MARIS (Maritime Archaeological Research Institute at Södertörn University)
Tillbaka