Tillbaka

Marcus Hjulhammar

Marcus Hjulhammar
3.1.1970, Stockholm.

Filosofie magister 1994 (arkeologi), filosofie doktor 2010, Stockholms universitet

Biträdande professor i Östersjöns marinarkeologi 2014-, Helsingfors universitet
Projektledare 2005–2014, Statens maritima museer
Kulturmiljöhandläggare 2002–2005, Länsstyrelsen i Västmanland
Arkeolog 2002, Stockholms länsmuseum
Antikvarie 1999–2002, Kalmar Läns Museum
Forskarstudier 1996–2010, Södertörns högskola och Stockholms universitet
Amanuens 1995, Riksantikvarieämbetet
Antikvarie 1994, Stockholms stadsmuseum
Fältarbetsledare 1992, Mazuriska sjödistriktet, Polen

Ordförande i Sällskapet Fredrik Henrik af Chapman 2012-

Forskningsintressen
Förhistoriska landskap, samhälle och sjöfart, uppfinningar och samhällsutveckling, konflikter till sjöss, upplysningstiden, urbanisering, maritima mötesplatser och kunskapsspridning

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Marcus Hjulhammars personliga arkiv
Text: Marcus Hjulhammar (Tomas Sjöblom, red.)

Professor Marcus Hjulhammar på nätet

  • Intervju av Sjöhistoriska museet om pågående forskning kring slussar och vrak i Stockholm:

 

  • Intervju om marinarkeologi och Marcus Hjulhammars avhandling Stockholm från sjösidan i programmet ”En bok, en författare” (Kunskapskanalen Sveriges television 2010):
     
  • Marcus Hjulhammar på ResearchGate
Tillbaka