Tillbaka

Marcus Hjulhammar

Marcus Hjulhammar
3.1.1970, Stockholm.

Filosofie magister 1994 (arkeologi), filosofie doktor 2010, Stockholms universitet

Biträdande professor i Östersjöns marinarkeologi 2014-, Helsingfors universitet
Projektledare 2005–2014, Statens maritima museer
Kulturmiljöhandläggare 2002–2005, Länsstyrelsen i Västmanland
Arkeolog 2002, Stockholms länsmuseum
Antikvarie 1999–2002, Kalmar Läns Museum
Forskarstudier 1996–2010, Södertörns högskola och Stockholms universitet
Amanuens 1995, Riksantikvarieämbetet
Antikvarie 1994, Stockholms stadsmuseum
Fältarbetsledare 1992, Mazuriska sjödistriktet, Polen

Ordförande i Sällskapet Fredrik Henrik af Chapman 2012-

Forskningsintressen
Förhistoriska landskap, samhälle och sjöfart, uppfinningar och samhällsutveckling, konflikter till sjöss, upplysningstiden, urbanisering, maritima mötesplatser och kunskapsspridning

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Marcus Hjulhammars personliga arkiv
Text: Marcus Hjulhammar (Tomas Sjöblom, red.)

Mina bästa minnen från Helsingfors universitet

Mitt bästa minne från Helsingfors universitet är när projektet ”Lost Inland Landscapes” beviljades finansiering från Helsingfors universitet. Projektet har gjort det möjligt att bredda det marinarkeologiska ämnet på ett tydligt sätt, samtidigt som vi har fått möjlighet att samverka med flera granndiscipliner och kollegor i ett internationellt nätverk.

Ett annat fint minne var min första dag vid universitetet då jag först ordnade administrativa saker med Magistraten för att därefter bli välkomnad av mina kollegor vid institutionen. Omedelbart därefter hade jag min första föreläsning för en grupp förväntansfulla och intresserade studenter. Det var en hektisk dag, men jag kände direkt att detta skulle komma att bli en trevlig arbetsplats och stimulerande forskningsmiljö.

 

Undersökningar i Saimen där ett tre-årigt forskningsprojekt har påbörjats genom finansiering av Helsingfors universitet. På bilden syns marinarkeolog Minna Leino. Foto: Reino Hemmilä.

 

Tillbaka