Tillbaka

Lauri Järvilehto

Lauri Järvilehto
18.7.1977, Helsingfors

Filosofie magister 2007 (teoretisk filosofi), Helsingfors universitet
Filosofie doktor 2011 (filosofi), Jyväskylä universitet

Grundare, styrelseordförande 2009– och vd 2009–2013, Filosofian Akatemia
Vd och delgrundare 2013–2014, Extended Mind Technologies
Företagare, tonsättare och musiker 1997–2009, Underwater Music
Producent och tonsättare 2001–2002, Musicmakers
Kapellmästare, 2000–2001, Svenska teatern

Publikationer
The Nature and Function of Intuitive Thought and Decision Making (Springer 2015)
Monenkirjavia kuvitelmia (Tammi 2014)
Hauskan oppimisen vallankumous (PS-Kustannus 2014)
Upeaa työtä! (Tammi 2013)
Tee itsestäsi mestariajattelija (Tammi 2012)

Därutöver akademiska forskningsartiklar i vetenskapliga journaler och verk, expertartiklar bl.a. i riksdagens publikationer samt populärvetenskapliga artiklar.

Bild: Jani Saajanaho
Text: Lauri Järvilehto (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Forskningsresa efter forskningsresa

Jag upplever mig själv som en slags forskningsresande ute på äventyr i en metafysisk tankelabyrint. Ett av mina första minnen är från när jag var fem år gammal: jag sitter under ett träd och undrar varför världen är sådan som den är. Under min uppväxt fattade jag dessutom starkt intresse för musik. Som 14-åring bestämde jag mig för att bli musiker. Jag började arbeta ganska målmedvetet för att uppnå mitt mål. Vid 17 års ålder skrev jag min första signaturmelodi för tv.

Året var 1997 då jag i tjugoårsåldern flyttade till Helsingfors, grundade min första studio i Böle och arbetade så gott som dygnet runt med musik. Det var fint att göra musik för tv, producera skivor och ha spelningar runtom i Finland. År 2000 fungerade jag som kapellmästare för Sagan om ringen-musikalen på Svenska teatern och 2001–2002 som producent och låtskrivare på Finlands största produktionsbolag Musicmakers. Sedan tog farten ut sin hämnd: jag upplevde inte längre mitt arbete som meningsfullt.

Bild: Ur Lauri Järvilehtos privatarkiv.

Från musiker till forskare

År 2003 flyttade jag till Paris för ett år för att begrunda vad jag egentligen ville. Där förstod jag att största delen av de böcker som jag hade packat med mig fanns på listan över inträdeslitteraturen till teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet. Jag återvände till Finland, började studera och fastnade för filosofi. Då jag satte igång med min doktorsavhandling 2007 började den bistra verkligheten gå upp för mig: det fanns mycket knappt om arbetsmöjligheter för filosofer.

På en konferensresa 2008 sade jag halvt på skämt att man borde grunda ett eget universitet: ett ställe där man skulle kunna forska, föreläsa, tänka och diskutera fritt. Idén växte och resulterade slutligen i Filosofian Akatemia (http://www.filosofianakatemia.fi/): ett företag inom forskning och coachning som för tillfället sysselsätter närmare 20 forskare och coacher. Vi kunde skapa en akademiskt fri och tankemässigt inspirerande gemenskap på kommersiell grund och garantera en tillräcklig inkomst för arbetstagarna.

Filosofian Akatemia. Bild ur Lauri Järvilehtos privatarkiv.

Från att forska till att utveckla inlärning

Jag hade arbetat med inlärningsspel alltsedan 2011. Vi ville utreda grundligt hur inlärningsspel borde utarbetas. Hösten 2014 började det hända saker på spelfronten på allvar. Sedan dess har jag främst varit försjunken i hur inlärning och skolan skulle kunna förnyas, med särskild fokus på inlärningsspel och digital inlärning. Forskning och utvecklandet av arbetslivet har fått mindre utrymme på schemat.

Min mission har redan länge varit att göra saker som markant ökar människornas genuina välmående, livet med ett stort L. Jag upplever att inlärningen och framför allt skolorna är de viktigaste tyngdpunkterna. Från dem strålar de uppnådda förändringarna starkt genom hela samhället och till och med över hela vår planet.

Vi närmar oss den roliga inlärningens revolution: en situation där vem som helst kan lära sig var som helst, i sin egen takt och på sitt eget sätt. För närvarande upplever jag att det mest betydelsefulla jag kan göra är att gå i bräschen för denna revolution och kämpa för att allt fler människor skulle uppnå en meningsfull vardag och må bra i sitt liv.

Bild: Ur Lauri Järvilehtos privatarkiv.

 

Tillbaka