Tillbaka

Laura Kolbe

Laura Kristina Kolbe
9.9.1957, Bogota, Columbia

Filosofie magister 1982 (allmän historia) och filosofie doktor 1989 (Finlands och Nordens historia), Helsingfors universitet, docent i historia 1994

Professor i Europas historia, Helsingfors universitet 2005- .

Åren 1983–1988 forskare för Stiftelsen Brändö hembygdsfond, 1989–1995 historieforskare för Helsingfors universitets studentkår och 1996–2002 och 2005 historieforskare för Helsingfors stad.

Bisysslor bl.a. som intendent vid Mannerheim-museet 1982–1991, projektsekreterare för SITRA 1987–1989 och medarbetare åt Republikens presidents maka Eeva Ahtisaari 1996–2000. Huvudredaktör för bokserien Suomen kulttuurihistoria I-V 1998–2004 och chefredaktör för tidskriften Tiedepolitiikka 2003–2006.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Text: Laura Kolbe och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Helsinki Walks – lär känna staden på promenaden

Hösten 2013 fick Helsinki Walks (HW Oy) sin början, ett projekt som jag både deltog i och ledde. Det saknades en tydlig aktör inom branschen, någon som koncentrerade sig på att skapa produkter av stadens kulturhistoria; som tog sig an turister och helsingforsare på ett intressant och vetenskapligt ansvarsfullt sätt.

Helsinki Walks grundades av stadsforskarna och studenterna och med det ville man bygga en kompetensplattform, som synliggör stadens många dimensioner  och gör den till en inspirerande del av Helsingforsbornas vardag. Företaget har två mål:

  • utnyttja den forskning och undervisning om staden Helsingfors som finns på universitetet
  • förädla denna historiekunskap till en produkt som tjänar stadsbornas behov.

För att uppfylla målen behövs nya metoder, för att kunskapen om stadens unika kulturella identitet ska kunna förmedlas till stadsborna, skoleleverna och turisterna. HW Oy vill inspirera toppkrafterna inom kulturbranschen att skapa produkter av sin kompetens och att sprida dem.

En viktig synvinkel i projektet är att sysselsätta unga humanister och att skapa en plattform där tröskeln till kommersiell och företagarinriktad verksamhet är låg. Projektet utgör en möjlighet för studerande inom branschen att producera och uppdatera information inom projektet.  

Att bekanta sig med stadskulturen under promenader. Bilden är från Laura Kolbes privata arkiv.​
Att bekanta sig med stadskulturen under promenader. Bilden är från Laura Kolbes privata arkiv.​

Mera om ämnet:

Tillbaka