Tillbaka

Kimmo Koskenniemi

Kimmo Matti Koskenniemi
7.9.1945, Jyväskylä

Filosofie kandidat 1967 (matematik), filosofie licentiat 1983 (allmän språkvetenskap och datavetenskap) och filosofie doktor 1984 (allmän språkvetenskap), Helsingfors universitet

Professor i datorlingvistik/språkteknologi 1991–2012, Helsingfors universitet
Äldre forskare vid Finlands Akademi 1985–1990, Helsingfors universitet
ADB-specialforskare 1981–1984, Finlands Akademi/Helsingfors universitet
Matematiker, sektionschef och assistent 1967–1980, Helsingfors universitets datacentral

Forskningsteman: Automatisk morfologisk analys, det vill säga identifiering av ordformer och tillämpning av analysmetoderna på den historiska språkvetenskapen samt på dialektala, gamla eller av annan orsak varierande ordformer.

Publikationer

Text: Kimmo Koskenniemi (Olli Siitonen, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Vad håller jag på med nu?

Jag har som utmanande uppgift att beskriva ljudväxlingar i språk med en metod som är så enkel, lättförståelig och allmängiltig som möjligt. Ljudväxlingar påträffas i ordböjningar i flera språk, till exempel i finskan förekommer stadieväxlingen t ~ d och vokalväxlingen a ~ o som i orden rata ~ radoilla. På samma sätt motsvaras det finska ordet miekka av mõõk i estniskan, och det standardspråkliga finska ordet kolme motsvaras av kolome i östfinska dialekter. Det finns regler för vilka olika ljud som växlar med varandra och under vilka villkor de gör det, men att hitta en exakt formulering för dessa regelbundenheter och att verkställa dem med hjälp av en dator är inte så lätt.

Jag försöker finna ett enklare och mer objektivt sätt att identifiera och formulera dessa regelbundenheter. Det är möjligt, eftersom tvånivåregler är oberoende av varandra och var och en av dem kan påträffas skilt för sig. Detta är lättfattligt, och mitt mål är att finna automatiska slutledningar av lingvistiskt sett dugliga regler i exempelmaterial som språkvetare har valt ut. Jag verkställer dessa regler med en särskild teknik, HFST (sidan på engelska), som har utvecklats som en del av projektet FIN-CLARIN. Genom denna teknik kan regelsystemen lätt användas i båda riktningarna och kombineras med andra regelsystem.

Kimmo Koskenniemi i Baskien 2012. Den stora baskern är en hyllning till den ärade gästen. Bild: Wikimedia Commons.

 

Tillbaka