Tillbaka

Kimmo Koskenniemi

Kimmo Matti Koskenniemi
7.9.1945, Jyväskylä

Filosofie kandidat 1967 (matematik), filosofie licentiat 1983 (allmän språkvetenskap och datavetenskap) och filosofie doktor 1984 (allmän språkvetenskap), Helsingfors universitet

Professor i datorlingvistik/språkteknologi 1991–2012, Helsingfors universitet
Äldre forskare vid Finlands Akademi 1985–1990, Helsingfors universitet
ADB-specialforskare 1981–1984, Finlands Akademi/Helsingfors universitet
Matematiker, sektionschef och assistent 1967–1980, Helsingfors universitets datacentral

Forskningsteman: Automatisk morfologisk analys, det vill säga identifiering av ordformer och tillämpning av analysmetoderna på den historiska språkvetenskapen samt på dialektala, gamla eller av annan orsak varierande ordformer.

Publikationer

Text: Kimmo Koskenniemi (Olli Siitonen, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

En kommersiell dimension

I början av 1980-talet samarbetade vi inom universitetets forskningsprojekt med kommersiella företag och fick på så sätt betydande extrafinansiering för vår forskning. På den tiden såg universitetets centralförvaltning det inte som en möjlighet att universitetet självt skulle bedriva kommersiell verksamhet. Därför grundade Fred Karlsson och jag ett skilt företag, Lingsoft, år 1986. I bolaget kunde vi anställa studenter som utvecklade produkter för kommersiella behov, till exempel avstavningsalgoritmer och stavnings- och grammatikkontroller för finskan, men senare också för flera andra språk.

Företaget har gett arbete åt språkvetare och språkteknologer som sammanlagt motsvarar flera hundra årsverken. Bland annat Antti Arppe har skrivit om den kommersiella språkteknologins begynnelseskede i Finland i sin artikel Ei yhtä ainoaa polkua – Suomalaisia kokemuksia matkalla kieliteknologisesta tutkimuksesta liiketoimintaan. I sitt verk Tieteestä tuotteeksi beskriver däremot Tarja Knuuttila de konflikter som kunde uppstå och uppstod när flera olika forskare hade fått forskningsresultat som kunde utvecklas kommersiellt. Företaget Lingsoft är fortfarande verksamt, men vi som är dess grundande medlemmar har bestämt oss för att i första hand arbeta som forskare. Vi är alltså verksamma i bolaget bara som minoritetsaktieägare med små aktieandelar. Min erfarenhet har övertygat mig om att den akademiska forskningen ska vara öppen och att de datorprogram som utvecklas i samband med den ska ha öppna källkoder.

Tillbaka