Tillbaka

Kimmo Koskenniemi

Kimmo Matti Koskenniemi
7.9.1945, Jyväskylä

Filosofie kandidat 1967 (matematik), filosofie licentiat 1983 (allmän språkvetenskap och datavetenskap) och filosofie doktor 1984 (allmän språkvetenskap), Helsingfors universitet

Professor i datorlingvistik/språkteknologi 1991–2012, Helsingfors universitet
Äldre forskare vid Finlands Akademi 1985–1990, Helsingfors universitet
ADB-specialforskare 1981–1984, Finlands Akademi/Helsingfors universitet
Matematiker, sektionschef och assistent 1967–1980, Helsingfors universitets datacentral

Forskningsteman: Automatisk morfologisk analys, det vill säga identifiering av ordformer och tillämpning av analysmetoderna på den historiska språkvetenskapen samt på dialektala, gamla eller av annan orsak varierande ordformer.

Publikationer

Text: Kimmo Koskenniemi (Olli Siitonen, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Disputationen och tvånivåmorfologi

Efter att ha studerat både datavetenskap och allmän språkvetenskap, försökte jag finna lösningar genom att förena mina kunskaper i dessa ämnen. Jag deltog som forskare i Finlands Akademis projekt (1981–1984) som leddes av Fred Karlsson och som forskade i automatisk identifiering av finska.

Redan under de första månaderna fick vi besök av Lauri Karttunen, som arbetade som professor i Austin i Texas. När han fick höra vilket ämne jag preliminärt hade planerat att forska i, bad han mig delta i ett seminarium som ordnades i Austin senare under våren. Också Ronald Kaplan och Martin Kay, som hade arbetat med liknande idéer som jag, skulle delta. Jag fick finansiering och reste i väg.

Professor Fred Karlsson och Kimmo Koskenniemi, som också var verksam som sektionschef, lär datorn finska vid institutionen för allmän språkvetenskap år 1983. Bild: Helsingfors universitetsmuseum/Liisa Karvonen.

Jag fick en aktuell bild av Kaplans och Kays arbete och upptäckter. Deras metod lämpade sig utmärkt för engelskan, men i finskan uppstod det problem, eftersom språket är så rikt på ljudväxlingar. Jag bearbetade både deras och mina egna idéer fram till december, då bitarna äntligen föll på plats. I stället för Kaplans och Kays modell fick jag en modell med parallella regler att fungera. Det var lika enkelt att utarbeta dessa regler som de traditionella reglerna, och även datorn klarade av att verkställa dessa omfattande regelverk utan alltför stor belastning. På så sätt uppstod alltså den så kallade tvånivåmorfologin. Efter ett par månader hade jag utarbetat en färdig teori, en preliminär beskrivning av hur finska ord böjs enligt den och ett datorprogram som utförde det praktiska arbetet med att identifiera orden. Programmet fungerade oavsett språk, och snart sammanställde olika språkforskare tvånivåbeskrivningar på över ett dussin olika språk. Jag skrev också min doktorsavhandling om tvånivåmorfologi, vilket tog mig ett och ett halvt år.

Koskenniemis disputation, på bilden också opponent Lauri Karttunen (till vänster) och kustos Fred Karlsson. Bild: Koskenniemis privatalbum.

 

Tillbaka