Tillbaka

Karl Collan

3.1.1828, Idensalmi – 12.9.1871, Helsingfors

Filosofie kandidat 1850, filosofie licentiat 1860 och filosofie doktor 1864, Kejserliga Alexanders-universitetet

Bibliotekarie 1866–1871, Kejserliga Alexanders-universitetets bibliotek
Bibliotekarie 1858–1864, Studentbiblioteket
Lektor i tyska språket 1859–1866, Kejserliga Alexanders-universitetet
Extraordinarie amanuens 1852–1853, Kejserliga Alexanders-universitetets bibliotek
Lärare 1849, 1852–1860, Helsingfors fruntimmersskola
Lärare 1845, 1856–1857, 1859, Helsingfors lyceum

Tf kurator vid historisk-filologiska fakulteten 1859–1860
Kassör vid Finska Litteratursällskapet 1856–1862

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Sylvias julvisa

Det som vi i dag allra bäst kommer ihåg av Karl Collans produktion är tonsättningen till Sylvias julhälsning från Sicilien, även känd som Sylvias julvisa. I denna artikel kan du lyssna till två olika versioner av klassikern som ansetts vara den vackraste finska julsången som skrivits.

Wasa sångargille

På denna video ses Sylvias julhälsning från Sicilien uppföras av Wasa Sångargille på deras julkonsert år 2014.

 

Tobias Granbacka

På denna video ses klassikern uppföras av Tobias Granbacka i Jakobstad år 2012.

Bild: Riitta-Ilona Hurmerinta.

 

 

Tillbaka