Tillbaka

Juho Kusti Paasikivi

Juho Kusti Paasikivi
27.11.1870, Tammerfors – 14.12.1956, Helsingfors

Filosofie kandidat (historia) 1892, Kejserliga Alexanders-universitetet
Kandidat i juridik (kanonisk och romersk rätt) 1897, Kejserliga Alexanders-universitetet, licentiat och doktor 1901 (juridik), Kejserliga Alexanders-universitetet

Republikens president 1946–1956
Statsminister 1944–1946
Chefdirektör för banken Kansallis-Osake-Pankki 1914–1934
Överdirektör för Statskontoret 1903–1914
Adjunkt i förvaltningsrätt 1902–1903, Kejserliga Alexanders-universitetet
Extraordinarie lektor i finska för juridiska fakulteten 1899–1902, Kejserliga Alexanders-universitetet

Ambassadör i Moskva 1940–1941
Minister utan portfölj i Risto Rytis regering 1.12.1939–27.3.1940
Finlands diplomatiska sändebud och befullmäktigad minister i Stockholm 1936–1939
Ordförande för Nationella Samlingspartiet 1934–1936
Vice ordförande för senatens finansexpediton 1918
Medlem i stadsfullmäktige i Helsingfors 1915–1918
Chef för senatens finansexpedition (finansminister) 1908–1909
Finska partiets lantdagsman 1907–1909 ja 1910–1913
Sekreterare för bondeståndet i riksdagen under åren 1904–1905

Bild: Finlands fotografiska museum
Text: Tero Juutilainen
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Från historiestuderande till bankdirektör

Juho Kusti Paasikivi föddes 1870 i en tavastländsk familj i nuvarande Hämeenkoski kommun. I kyrkoböckerna står Tammerfors inskrivet som födelseort, men familjen bosatte sig i Lahtis. Familjen flyttade efter att Juhos mor dött, först till Hollola och sedan vidare till Lahtis köping.

Paasikivi hade inlett sin skolgång redan i Hollola men först efter att fadern hade skickat honom till normallyceet, som hade flyttat till Tavastehus, stod det klart att Juho var en lysande elev. I normallyceet var han en flitig läsare och klassens primus flera gånger. Tavastehus normallyceum var något av en säregenhet på den tiden eftersom det var ett av de första läroverken som uppkommit genom fennomanins språkliga och nationella strävanden. Det här var Paasikivis första kontakt med den tidens hetaste samtalsämne, som han senare fick sätta sig in i mer ingående.

Paasikivi skrev sig in vid Kejserliga Alexanders-universitetet 1890 för att studera historia. Speciellt intresserad var han av Rysslands historia och det ryska språket och litteraturen. Han avlade sina studier vid filosofiska fakulteten mycket snabbt och utexaminerades som kandidat efter två år. Studierna tog inte slut i och med detta utan han fortsatte genast till den juridiska fakulteten. Orsaken till kursändringen lär ha varit den bättre arbetssituationen inom juridiken.

Paasikivi utexaminerades till juris kandidat 1897 och samma år gifte han sig med Anna Forsman. Paasikivi fortsatte studera och med hjälp av den 1901 slutförda doktorsavhandlingen lyckades han få en tjänst som biträdande professor vid universitetet 1902. Universitetskarriären tog snabbt slut då han redan följande år anställdes till tjänsten som överdirektör för Statskontoret. Utöver sin tjänst var Paasikivi verksam inom politiken under flera år, men lämnade politiken på grund av konflikter. Samtidigt sade han upp sig från tjänsten som överdirektör.

År 1913 fann Paasikivi arbete på banken KOP, vars generaldirektör han var de påföljande tjugo åren. Han lyckades lotsa banken genom de problem som världskriget orsakade. Paasikivis ekonomiska teser representerade klassisk liberalism. Under hans chefskap utvecklades KOP till en av Finlands största affärsbanker, vilket gjorde att han knöts allt närmare rikspolitiken också å yrkets vägnar. Den på 1930-talet rådande depressionen försvårade KOP:s verksamhet och orsakade gnissel mellan ledarna på banken. Paasikivis frus bortgång 1931 underlättade självfallet inte hans levnadssituation. Paasikivi avgick från generaldirektörens uppgifter 1934, varefter han arbetade mestadels inom politiken. Genom ett nytt äktenskap fick han Alli Valve vid sin sida.

Nyvald Republiken Finlands president på bild med sin familj, framme president Juho Kusti Paasikivi och statsråd Alli Paasikivi, i mitten presidentens dotter, arkitekt Annikki Paasikivi. Helsingfors 9.3.1946 Foto: Finlands fotografiska museum.​
Nyvald Republiken Finlands president på bild med sin familj, framme president Juho Kusti Paasikivi och statsråd Alli Paasikivi, i mitten presidentens dotter, arkitekt Annikki Paasikivi. Helsingfors 9.3.1946 Foto: Finlands fotografiska museum.​

Källor:

Tillbaka