Tillbaka

Juhani Aho

Juhani ”Jussi” Aho (Johannes Brofeldt fram till år 1907)
11.9.1861, Lapinlax – 8.8.1921, Helsingfors

Filosofie hedersdoktor 1907, Kejserliga Alexanders-universitetet

Författare, journalist och översättare till finska

Bild: Museiverket
Text: Tero Juutilainen
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Från spånor till romaner

Juhani Ahos produktion varierade under årens lopp, men numera är han känd uttryckligen som en representant för realismen och den modern litteraturen. I sina texter uppmärksammade han till en början också teknikens framsteg och den utveckling som skedde under hans tid. Romanen Rautatie (Järnvägen), som kom ut år 1884, var Ahos genombrottsverk. Produktionen från början av hans författarkarriär omfattade även kortare skrifter i tidningar.

Efter resan till Paris (1889–1890) genomgick Ahos stil en liten förändring, men draget av realism höll trots allt i sig. Det analytiska i realismen ersattes dock av ett syntetiskt grepp och en vilja att urskilja de stora och enkla dragen i livet. Hans texter efter Parisresan innefattar såväl historiska romaner, som grundar sig på omfattande förarbete, som enstaka skrifter som representerar realismen, såsom novellen Helsinkiin (Till Helsingfors). Ungefär vid samma tidpunkt kom även så kallade spånor, ett slags korta skrifter, in i bilden. Själv fäste Aho inte särskilt mycket vikt vid spånorna, men senare generationer har känt en särskild beundran för dem. De anses till och med vara bland de bästa texterna som Aho har skrivit.

Efter början av århundradet slog Aho in på nya spår i sin verksamhet med böcker. Översättning blev en ny utmaning för honom, och med hjälp av sina förtroendeuppdrag lyckades han få en fast finansiering för översättning av böcker såväl från finska till andra språk som från andra språk till finska. Därtill deltog han i att översätta sina egna böcker.

Under sina sista tio levnadsår fokuserade Aho sin litterära produktion på ideologiska och moraliska frågor som nådde kulmen i och med inbördeskriget. Aho deltog inte själv i inbördeskriget, eftersom han var pacifist. Det här gav även upphov till stridigheter i författarens liv, i synnerhet därför att en av hans söner krigade på de rödas sida. Av alla Juhani Ahos verk från 1910-talet har särskilt romanen Juha (Johan) levt kvar in i våra dagar. Såväl Rautatie som Juha har filmatiserats, och då och då görs det även teaterföreställningar och andra dramatiseringar av Juha.

Bild: Museiverket / Daniel Nyblin.​
Bild: Museiverket / Daniel Nyblin.​

Källor

  • Juhani Niemi: Aho, Juhani. Webbpublikation på Kansallisbiografia. Hämtat 27.3.2015.
  • Wikipedia: Juhani Aho. Hämtat 27.3.2015.
  • Juhani Ahon Seura ry: Juhani Aho. Webbartikel. Hämtat 27.3.2015.
Tillbaka