Tillbaka

Juha Föhr

Juha Föhr
3.7.1958, Pikis

Kandidat i humanistiska vetenskaper (germansk filologi) 2007, Helsingfors universitet
Studier vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten med meteorologi som huvudämne, Helsingfors universitet

Bild: Mika Federley
Text: Heta Muurinen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Inlärning ger livskvalitet

För mig handlar universitetsstudierna om kvaliteten i vardagen. Det är kanske modeordet ”flow” som bäst beskriver vad studierna erbjuder mig. Att få lära sig och få insikter väger helt klart tyngre än allt annat. Jag vill inte plugga med sammanbitna tänder på det övriga livets bekostnad, utan jag strävar efter att bli inspirerad – ett idealiskt tillstånd där människan lär sig bäst.

Tillbaka