Tillbaka

Juha Föhr

Juha Föhr
3.7.1958, Pikis

Kandidat i humanistiska vetenskaper (germansk filologi) 2007, Helsingfors universitet
Studier vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten med meteorologi som huvudämne, Helsingfors universitet

Bild: Mika Federley
Text: Heta Muurinen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Drömmar om arkiv

Tidigare har jag inte kunnat se mig själv som forskare, men nu har jag börjat tro att jag ändå kunde passa in i yrket. Jag drar mig gärna undan, gillar till och med att leva som enstöring och är inte rädd för ensamheten. Jag orkar inte med många människor omkring mig. Det värsta jag kan föreställa mig vore ett serviceyrke. Därför tilltalar det mig starkt att fördjupa mig i olika arkiv i forskningssyfte. Arkiv är mycket mer intressanta än många människor. Jag vill begrunda och analysera saker i lugn och ro.

Bild: Mika Federley

 

Tillbaka