Tillbaka

Juha Föhr

Juha Föhr
3.7.1958, Pikis

Kandidat i humanistiska vetenskaper (germansk filologi) 2007, Helsingfors universitet
Studier vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten med meteorologi som huvudämne, Helsingfors universitet

Bild: Mika Federley
Text: Heta Muurinen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Allmänbildning går före arbetslivets behov

Tanken om livslångt lärande är fin, men än så länge är den bara tomt prat.

Rakaste studievägen mot ett yrke är en bra idé på kort sikt. Det lönar sig ändå att minnas att tiden i yrkeslivet är lång. Världen har förändrats sedan 1970- och 1980-talen, då östhandeln gav Finland ett långvarigt uppsving. Ingen kan längre förutspå vilka behov arbetsgivare kommer att ha i framtiden. Det kan ske stora omvälvningar. Det får mig att undra varför studiestöd inte kan fås för mer än en examen.

Jag anser att vi absolut måste ha råd att utbilda människor, inte bara för ”arbetslivets behov”, förmodade eller föreställda. Humaniora står för en stor del av det här landets allmänbildning, och därmed kultur, som i sin tur utgör grunden för såväl näringslivet, samhällsplaneringen som tillämpandet av ingenjörsvetenskaper. Det handlar om värderingar.

Tillbaka