Tillbaka

Jessica Parland-von Essen

Eva Jessica Parland-von Essen
9.2.1970, Esbo

Filosofie magister 1998 (historia, sv.), Filosofie doktor 2005, Helsingfors universitet
Studier i informationsförvaltning 2002–2005, Öppna universitet vid Åbo Akademi
Docent i historia vid Helsingfors universitet 2012

Koordinator 2014–, CSC – IT-centret för vetenskap
Arkivchef 2011–2014, Brages Pressarkiv
Bibliotekarie och utvecklingschef för informationsförvaltning 2007–2010, Svenska litteratursällskapet i Finland
Assistent i historia 2006–2007, Helsingfors universitet
Företagare sedan 1991, delägare och styrelsearbete mm. i Café Kafka, Barcafé Panorama, Kaffecentralen och Kanniston leipomo.

Forskningsteman
1700-talets kulturhistoria, bokhistoria, digital humaniora

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser
Pris ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond 2011 för boken Affärer, allianser, anseende.
Pris ur Fonden för Gustaf III:s minne 2007 för avhandlingen Behagets betydelser.

Bild: Mika Federley
Text: Jessica Parland-von Essen (Tomas Sj
öblom, red.)

Mina bästa minnen från Helsingfors universitet

Mina första universitetsstudier inföll i början av 1990-talet, en tid då studenterna ockuperade administrationsbyggnaden och en demokratisk förvaltningsmodell infördes. På sätt och vis var det kanske en guldålder då studierna ännu var ganska oreglerade och bildningsuniversitetet levde starkt. Jag minns särskilt mina första studieår med legendariska, fantastiska och personliga lärare som Matti Klinge, Rainer Knapas, Henrik Stenius och Henry Rask.

Vi hade en stark gemenskap bland de studerande som började samtidigt och jag träffade också min nuvarande man då. Jag minns hur vi samlades efter grundkursen i historia i Heimolas nedre våning på restaurang Pam Pam, som öppnade lämpligt då föreläsningarna slutade. Det var inte en eller två timmar vi satt där och förbättrade världen över en och annan öl.

Heimolahuset med restaurang Pam Pam.​
Heimolahuset med restaurang Pam Pam.​

Andra levande minnen är förstås disputationen, provföreläsningen för docenturen och några av de kurser jag hållit. Särskilt kommer jag ihåg ett proseminarium med många väldigt duktiga studenter, då vi integrerade undervisningen i skriftlig och muntlig framställning med arbetet. Det var väldigt lyckat och givande för alla som var med, tror jag.

Tillbaka