Tillbaka

Jessica Parland-von Essen

Eva Jessica Parland-von Essen
9.2.1970, Esbo

Filosofie magister 1998 (historia, sv.), Filosofie doktor 2005, Helsingfors universitet
Studier i informationsförvaltning 2002–2005, Öppna universitet vid Åbo Akademi
Docent i historia vid Helsingfors universitet 2012

Koordinator 2014–, CSC – IT-centret för vetenskap
Arkivchef 2011–2014, Brages Pressarkiv
Bibliotekarie och utvecklingschef för informationsförvaltning 2007–2010, Svenska litteratursällskapet i Finland
Assistent i historia 2006–2007, Helsingfors universitet
Företagare sedan 1991, delägare och styrelsearbete mm. i Café Kafka, Barcafé Panorama, Kaffecentralen och Kanniston leipomo.

Forskningsteman
1700-talets kulturhistoria, bokhistoria, digital humaniora

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser
Pris ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond 2011 för boken Affärer, allianser, anseende.
Pris ur Fonden för Gustaf III:s minne 2007 för avhandlingen Behagets betydelser.

Bild: Mika Federley
Text: Jessica Parland-von Essen (Tomas Sj
öblom, red.)

Mer om Jessica Parland-von Essen på internet

Historia i en digital värld. Webbpublikation tillsammans med Kenneth Nyberg

Essetter. Jessica Parland-von Essens blogg.

Päivi Jokitalo, Digimaailman humanisti, Kirjastolehti 30.4.2014. Intervju med Jessica Parland-von Essen om digital humaniora.

Missä olit kun Helsinki 1998, intervju med Jessica Parland-von Essen om Helsingfors kafékultur.

Videointervju med Jessica Parland-von Essen på Bokmässan 2013, Yle Areena.

Jessica Parland-von Essen på LinkedIn, på Academia.edu, på Twitter och på Slideshare

Tillbaka