Tillbaka

Jessica Parland-von Essen

Eva Jessica Parland-von Essen
9.2.1970, Esbo

Filosofie magister 1998 (historia, sv.), Filosofie doktor 2005, Helsingfors universitet
Studier i informationsförvaltning 2002–2005, Öppna universitet vid Åbo Akademi
Docent i historia vid Helsingfors universitet 2012

Koordinator 2014–, CSC – IT-centret för vetenskap
Arkivchef 2011–2014, Brages Pressarkiv
Bibliotekarie och utvecklingschef för informationsförvaltning 2007–2010, Svenska litteratursällskapet i Finland
Assistent i historia 2006–2007, Helsingfors universitet
Företagare sedan 1991, delägare och styrelsearbete mm. i Café Kafka, Barcafé Panorama, Kaffecentralen och Kanniston leipomo.

Forskningsteman
1700-talets kulturhistoria, bokhistoria, digital humaniora

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser
Pris ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond 2011 för boken Affärer, allianser, anseende.
Pris ur Fonden för Gustaf III:s minne 2007 för avhandlingen Behagets betydelser.

Bild: Mika Federley
Text: Jessica Parland-von Essen (Tomas Sj
öblom, red.)

Från föreningar till nätverk

Redan under studietiden var Jessica Parland-von Essen aktiv i ämnesföreningen Historicus och hon var en av de stiftande medlemmarna i Sällskapet för 1700-talsstudier i Finland. Hon har också varit styrelsemedlem i Genealogiska samfundet och senare i bland annat finska Wikimedia, som upprätthåller Wikipedia.

– Föreningar är ett viktigt sätt att bygga nätverk, knyta kontakter och lära sig nya saker.

Parland-von Essen har också initierat flera nätverk av olika slag, bland andra Inkludera Flera för digital delaktighet och Digital Humanities Finland. Nätverk är ett modernt och effektivt sätt att få saker att hända. Tillsammans med kollegan Alex Snellman startade hon HumanistIT-nätverket för forskare i början av 2000-talet.

Jessica Parland-von Essen på Svenska Social- och Kommunalhögskolans mediaseminarium 2013, tillsammans med Anu Koivunen. Foto: Thomas Silén, licens: CC-BY-NC 2.0.​
Jessica Parland-von Essen på Svenska Social- och Kommunalhögskolans mediaseminarium 2013, tillsammans med Anu Koivunen. Foto: Thomas Silén, licens: CC-BY-NC 2.0.​

– Yngre människor är inte lika benägna att gå med i föreningar och förbinda sig till det ansvar och den långsiktighet det kräver. Nätverk är ofta mindre byråkratiska och formella, men kan vara lika effektiva. Det viktigaste är ändå att man lär sig nytt och får nya kontakter. Webbmiljöer erbjuder i dag en grund för många olika gemenskaper och kommunikation.

Menings- och informationsutbyte på webben kompletteras ändå ofta med seminarier och träffar. Under sin tid som arkivchef på Brages Pressarkiv organiserade Parland-von Essen Media Information-seminarier tillsammans med bland andra Svenska Social- och kommunalhögskolan. Meningen var att introducera arkivpersonal, mediefolk och akademiska forskare för varandra.

– Att sammanföra människor hör till det roligaste och mest givande jag vet.

Jessica Parland-von Essen på Soc & Koms mediaseminarium 2013, tillsammans med professor Henrik Meinander. Foto: Thomas Silén, licens: CC-BY-NC 2.0.​
Jessica Parland-von Essen på Soc & Koms mediaseminarium 2013, tillsammans med professor Henrik Meinander. Foto: Thomas Silén, licens: CC-BY-NC 2.0.​

 

Tillbaka