Tillbaka

Jessica Parland-von Essen

Eva Jessica Parland-von Essen
9.2.1970, Esbo

Filosofie magister 1998 (historia, sv.), Filosofie doktor 2005, Helsingfors universitet
Studier i informationsförvaltning 2002–2005, Öppna universitet vid Åbo Akademi
Docent i historia vid Helsingfors universitet 2012

Koordinator 2014–, CSC – IT-centret för vetenskap
Arkivchef 2011–2014, Brages Pressarkiv
Bibliotekarie och utvecklingschef för informationsförvaltning 2007–2010, Svenska litteratursällskapet i Finland
Assistent i historia 2006–2007, Helsingfors universitet
Företagare sedan 1991, delägare och styrelsearbete mm. i Café Kafka, Barcafé Panorama, Kaffecentralen och Kanniston leipomo.

Forskningsteman
1700-talets kulturhistoria, bokhistoria, digital humaniora

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser
Pris ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond 2011 för boken Affärer, allianser, anseende.
Pris ur Fonden för Gustaf III:s minne 2007 för avhandlingen Behagets betydelser.

Bild: Mika Federley
Text: Jessica Parland-von Essen (Tomas Sj
öblom, red.)

Digitala utmaningar och möjligheter

Data strömmar överallt. Bilder, text, ljud, video, spel, filmer, Twitter, pengar, forskning, allt har i dag förvandlats till en enda ström av bittar som susar genom luft och kablar och som lagras på olika servers runt om i världen.

Förutom att vårt samhälle och vår kultur fått denna nya virtuella dimension, digitaliseras också äldre, historiska material. Forskarna har ett allt större behov att orientera sig i denna nya miljö, att lära sig hantera dessa material i sitt arbete. Det öppnar nya möjligheter vad gäller forskningsmetoder för var och en. Nya möjligheter att kombinera och analysera stora mängder information, att publicera sig och sprida kunskap på nya sätt. Men det kräver också nya kompetenser och samarbete med människor med olika bakgrund.

Jessica Parland-von Essen talar på Digitala spår-seminariet 2012. Foto: Thomas Silén, licens: CC-BY-NC 2.0.​
Jessica Parland-von Essen talar på Digitala spår-seminariet 2012. Foto: Thomas Silén, licens: CC-BY-NC 2.0.​

Det är just i dessa kontaktytor mellan nytt och gammalt, mellan teknik och humaniora, som Jessica Parland-von Essen trivs. Hon drivs också av tro på öppenhet, bildning och samarbete.

– Den digitala miljön innebär en fantastisk potential för oss humanister och för all forskning. Just nu arbetar jag med undervisnings- och kulturministeriets initiativ för öppen forskning och vetenskap vid CSC – IT-centralen för forskning. Vi jobbar mycket med tjänster för att stöda forskare att hantera sina informationsresurser. När våra material är digitala, behöver också de publiceras och bevaras. Det kräver både nya tjänster och nya kompetenser.

Parland-von Essen har haft nytta av sin bakgrund inom arkiv- och biblioteksbranscherna.

– Digital humaniora växer mycket snabbt och både källor och metoder tar nya former. Det är en oerhört snabb och spännande utveckling. Det är viktigt att hålla samman humanismen med medie- och samhällsutvecklingen. Humanisterna har som experter på betydelser och kultur mycket att tillföra.

Foto: Mika Federley.​
Foto: Mika Federley.​

 

Tillbaka