Tillbaka

Jarmo Korhonen

Jarmo Antero Korhonen
26.5.1946

Filosofie kandidat 1971 (nordisk filologi), filosofie licentiat 1976 (germansk filologi) och filosofie doktor 1978 (germansk filologi), Uleåborgs universitet

Professor i germansk filologi 1993–2014, Helsingfors universitet

Professor i germansk filologi 1988–1993, Åbo universitet
Professor i germansk filologi 1979–1988, Uleåborgs universitet
Tjänsteförrättande professor i tysk filologi 1981–1983, Universität Tübingen

Forskningsteman:
Fraseologi, lexikografi, syntax, kontrastiv språkvetenskap, språkhistoria

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Pris och erkännanden:

Riddare av I klass av Finlands Vita Ros' orden
Deutscher Akademischer Austauschdienstin (Bonn), flerfaldig stipendiat
Alexander von Humboldt-stiftelsen (Bonn), flerfaldig stipendiat
Förtjänstkorset av Förbundsrepubliken Tyskland 2015

 

Text: Jarmo Korhonen och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)

Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon

Mina bästa minnen från Helsingfors universitet

Jag har flera bästa minnen. Mina studenters disputationstillställningar, diskussionerna med trevliga opponenter och festligheterna i samband med disputationerna har varit fina stunder. Särskilt lycklig är jag över att vi fick tre utmärkta stipendiater till den tyska institutionen via Alexander von Humboldt-stiftelsen. Jag fungerade som värd för stipendiaterna i sammanlagt tio år. Genom sin arbetsinsats kompletterade dessa stipendiater institutionens forskningsprofil och undervisningsutbud på ett betydande sätt.

En av höjdpunkterna under min karriär inträffade i augusti 2008 då den stora internationella fraseologikonferensen EUROPHRAS 2008 anordnades vid Helsingfors universitet under min ledning. Den tysk-finska storordbok som jag varit huvudredaktör för publicerades också under konferensen. Det är med värme och tacksamhet som jag minns även de festseminarier som ordnats mina bemärkelsedagar och min pensionering till ära.

 

Tillbaka