Tillbaka

Jarmo Korhonen

Jarmo Antero Korhonen
26.5.1946

Filosofie kandidat 1971 (nordisk filologi), filosofie licentiat 1976 (germansk filologi) och filosofie doktor 1978 (germansk filologi), Uleåborgs universitet

Professor i germansk filologi 1993–2014, Helsingfors universitet

Professor i germansk filologi 1988–1993, Åbo universitet
Professor i germansk filologi 1979–1988, Uleåborgs universitet
Tjänsteförrättande professor i tysk filologi 1981–1983, Universität Tübingen

Forskningsteman:
Fraseologi, lexikografi, syntax, kontrastiv språkvetenskap, språkhistoria

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Pris och erkännanden:

Riddare av I klass av Finlands Vita Ros' orden
Deutscher Akademischer Austauschdienstin (Bonn), flerfaldig stipendiat
Alexander von Humboldt-stiftelsen (Bonn), flerfaldig stipendiat
Förtjänstkorset av Förbundsrepubliken Tyskland 2015

 

Text: Jarmo Korhonen och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)

Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon

I Finland och utomlands

Jag har arbetat som professor vid Uleåborgs, Åbo och Helsingfors universitet samt vid Universität Tübingen i Tyskland. Dessutom har jag varit gästforskare och gästföreläsare vid tiotals tyska, österrikiska, schweiziska, holländska och franska universitet.

Jag var medlem i det vetenskapliga rådet vid Institut für Deutsche Sprache (Mannheim) 1988–2012, styrelsemedlem i Språkvetenskapliga föreningen i Finland 1979–1981, delegationsmedlem vid Finlandsinstitutet 1991–1999, ordförande för Finlands DAAD-förening 1993–2012, grundande medlem i föreningen Europäische Gesellschaft für Phraseologie samt styrelsemedlem 1999–2006 och ordförande 2010–2014, styrelsemedlem i Tyska biblioteksföreningen 2001–2014 och vice ordförande i Nyfilologiska Föreningen 2002–2014. Ordförande för den vetenskapliga delegationen för den tysk-finska storordboken var jag 1997–2008.

Jag har haft olika uppgifter inom följande seriepublikationer: Der Ginkgo-Baum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa (medlem i vetenskapliga delegationen och redaktionsrådet) 1991–1998, Germanistik (Tübingen) (medlem i vetenskapliga delegationen) 1996-, Jahrbuch für Internationale Germanistik (Bern) (korrespondentmedlem) 1998-, Finnische Beiträge zur Germanistik (Frankfurt am Main) (redaktör tillsammans med Irma Hyvärinen) 1998-, Neuphilologische Mitteilungen (medlem i vetenskapliga delegationen) 2000–2002 och 2014-, Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki och Neuphilologische Mitteilungen (medlem i redaktionsrådet) 2002–2014. Jag blev vald som medlem i Finska vetenskapsakademien 1995 och jag var ordförande för dess lingvistiska avdelning 2004–2009.

 

Tillbaka