Tillbaka

Jan-Ola Östman

Jan-Ola Ingemar Östman
14.10.1951, Solf

Doctor of Philosophy 1986 (lingvistik), University of California, Berkeley
Filosofie magister 1977 och licentiat 1981 (engelska språket och litteraturen), Åbo Akademi
Master of Arts 1976 (språkvetenskap), Reading University

Biträdande professor i engelska 1989–1998, professor i engelska 1998-2002, tf. professor i allmän språkvetenskap 1993–1996, professor i nordiska språk 2002-, Helsingfors universitet
Professor II i nordiska språk 2006–2010, Universitetet i Tromsø, Norge

Leder doktorandprogrammet för språkforskning vid Helsingfors universitet 2013-

Forskningsintressen
Pragmatik, diskurs och media; konstruktionsgrammatik och konstruktionsdiskurs; minoriteter, dialekter, språkkontakt, identitet och variabilitet; språkpolicy, språksociologi, ideologi och tillämpad lingvistik

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Leila Mattfolk
Text: Jan-Ola Östman (Tomas Sjöblom, red.)

Helsingfors universitet – kvalitet och mångspråkighet

Helsingfors universitet står för kvalitet

Det jag främst värdesätter vid Helsingfors universitet är universitetets höga kvalitet, både vad gäller forskning, undervisning och förmedling av resultat till allmänheten. Singaporelistor, Shanghailistor och andra listor talar sitt tydliga språk. Tyvärr verkar nybakade studenter inte i någon högre grad göras uppmärksamma på universitetsutbildningens kvalitet som ett kriterium när de väljer utbildning. En av förutsättningarna för hög kvalitet är ett gott samarbete över institutions- och läroämnesgränser; även det kriteriet uppfylls vid Helsingfors universitet.

Jan-Ola Östman har varit med om att skapa Helsingfors universitets språkprinciper.

Ett mångspråkigt universitet

Jag värdesätter mycket högt att man kan verka till snart sagt 100 procent på svenska vid Helsingfors universitet; visserligen ska man också själv aktivt och ständigt jobba för tvåspråkigheten. Men så är det med allt som är viktigt.

Jag är stolt över att på våren 2015 ha belönats med ett ”bragdpris för särskilda insatser universitetets tvåspråkighet till fromma” av Helsingfors universitets enhet för svenska ärenden. Och jag är väldigt stolt över det goda samarbete som existerar mellan lärare och den administrativa personalen – på alla nivåer. Men man måste bjuda på sig själv för att saker och ting ska gå smidigt. Jag arbetar för att Helsingfors universitet fortsättningsvis ska vara ett tvåspråkigt (finskt-svenskt) universitet, men med tanke på universitetets internationalisering är engelskan mycket välkommen som det tredje språket vid universitetet.

En levande flerspråkighet vid universitetet är en av de saker som Jan-Ola Östman arbetar för.

 

Tillbaka