Tillbaka

Jan-Ola Östman

Jan-Ola Ingemar Östman
14.10.1951, Solf

Doctor of Philosophy 1986 (lingvistik), University of California, Berkeley
Filosofie magister 1977 och licentiat 1981 (engelska språket och litteraturen), Åbo Akademi
Master of Arts 1976 (språkvetenskap), Reading University

Biträdande professor i engelska 1989–1998, professor i engelska 1998-2002, tf. professor i allmän språkvetenskap 1993–1996, professor i nordiska språk 2002-, Helsingfors universitet
Professor II i nordiska språk 2006–2010, Universitetet i Tromsø, Norge

Leder doktorandprogrammet för språkforskning vid Helsingfors universitet 2013-

Forskningsintressen
Pragmatik, diskurs och media; konstruktionsgrammatik och konstruktionsdiskurs; minoriteter, dialekter, språkkontakt, identitet och variabilitet; språkpolicy, språksociologi, ideologi och tillämpad lingvistik

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Leila Mattfolk
Text: Jan-Ola Östman (Tomas Sjöblom, red.)

Genom att undervisa lär man sig

Jag tycker om att undervisa och jag tycker speciellt om att undervisa om sådant som inte finns tillgängligt och publicerat. Min filosofi är att det som publicerats kan studenterna själva läsa. Min uppgift som lärare är att inspirera studenterna att ifrågasätta, att ta risker och att tänka själva, med vetenskaplig argumentation och oräddhet som verktyg.

Jag fick Eino Kaila-priset för bästa lärare vid Helsingfors universitet år 2003. I den intervju som gjordes i samband med prisutdelningen nämnde jag följande fyra viktiga egenskaper hos en bra lärare: att tillsammans med studenterna ta gemensamt ansvar för deras studier, att sporra och uppmuntra, att ge professionell och individuell handledning och att se studenterna som kolleger. Jag tror fortfarande på denna beskrivning.

Jan-Ola Östman undervisar. Bild: Jan-Ola Östmans personliga arkiv.

 

Tillbaka