Tillbaka

Jan-Ola Östman

Jan-Ola Ingemar Östman
14.10.1951, Solf

Doctor of Philosophy 1986 (lingvistik), University of California, Berkeley
Filosofie magister 1977 och licentiat 1981 (engelska språket och litteraturen), Åbo Akademi
Master of Arts 1976 (språkvetenskap), Reading University

Biträdande professor i engelska 1989–1998, professor i engelska 1998-2002, tf. professor i allmän språkvetenskap 1993–1996, professor i nordiska språk 2002-, Helsingfors universitet
Professor II i nordiska språk 2006–2010, Universitetet i Tromsø, Norge

Leder doktorandprogrammet för språkforskning vid Helsingfors universitet 2013-

Forskningsintressen
Pragmatik, diskurs och media; konstruktionsgrammatik och konstruktionsdiskurs; minoriteter, dialekter, språkkontakt, identitet och variabilitet; språkpolicy, språksociologi, ideologi och tillämpad lingvistik

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Leila Mattfolk
Text: Jan-Ola Östman (Tomas Sjöblom, red.)

Förståelse kräver många perspektiv samtidigt

Mitt behov av att få grepp om helheter har gjort att jag ständigt försökt närma mig språk från nya perspektiv. Varje språk och varje dialekt är i sig ett nytt perspektiv – därför har jag i tillägg till forskning om engelskan, om nordiska språk och om finskan bland annat forskat i hualapai (ett yuman-språk i Arizona) och i finlandssvenskt teckenspråk.

Varje universitet ger också sitt specifika perspektiv på livet; jag har studerat vid Åbo Akademi, vid Reading University i Storbritannien, vid University of California i Berkeley och jag har varit gästforskare och undervisat i längre perioder (över 3 mån.) vid Universiteit Antwerpen i Belgien, vid Koninklijke Vlaamse Academie van België i Bryssel, vid Universitetet i Tromsø och vid Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg i Tyskland.

Jag kom till Helsingfors universitet 1989 och jag var länge professor i engelska; här lärde jag mig det globala. Men jag ville gå djupare in i detaljerna: jag var tf. professor i allmän språkvetenskap i tre år och år 2002 fick jag den anrika ”dialektprofessuren” i nordiska språk. Jag har speciellt under de senaste femton åren samarbetat med andra nordiska forskare i flera projekt (projektet Moderna importord i språken i Norden) om globalisering och språkkontakt, ScanDiaSyn-projektet om nordisk dialektsyntax, SLICE-projektet om standardspråkens status, Parallellspråksnätverket om språkpolicyer i universitetsutbildningen) för att få nya perspektiv och en djupare förståelse av dagens senmoderna samhällen i Norden och av vad ett språkligt perspektiv på dem kan erbjuda internationell forskning.

Solf kommuns vapensköld. Kommunen delades i en sammanslagning 1973 mellan Vasa och Korsholm. Foto: Jan-Ola Östman.

 

Tillbaka