Tillbaka

Jan-Ola Östman

Jan-Ola Ingemar Östman
14.10.1951, Solf

Doctor of Philosophy 1986 (lingvistik), University of California, Berkeley
Filosofie magister 1977 och licentiat 1981 (engelska språket och litteraturen), Åbo Akademi
Master of Arts 1976 (språkvetenskap), Reading University

Biträdande professor i engelska 1989–1998, professor i engelska 1998-2002, tf. professor i allmän språkvetenskap 1993–1996, professor i nordiska språk 2002-, Helsingfors universitet
Professor II i nordiska språk 2006–2010, Universitetet i Tromsø, Norge

Leder doktorandprogrammet för språkforskning vid Helsingfors universitet 2013-

Forskningsintressen
Pragmatik, diskurs och media; konstruktionsgrammatik och konstruktionsdiskurs; minoriteter, dialekter, språkkontakt, identitet och variabilitet; språkpolicy, språksociologi, ideologi och tillämpad lingvistik

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Leila Mattfolk
Text: Jan-Ola Östman (Tomas Sjöblom, red.)

Forskning förbättrar världen

Jag har i min forskning ständigt strävat efter att förstå. Jag vill genom forskningen teckna en så heltäckande bild av livet som möjligt, speciellt av de humanistiska och samhällsvetenskapliga aspekterna på livet.

Jag tror fullt och fast att en djupare förståelse av språk kan hjälpa oss att lösa konflikter och i det avseendet göra världen bättre för kommande generationer. Därför hoppas jag att mina forskningsresultat ska kunna användas och tillämpas i ett större sammanhang och i förlängningen vill jag tro att jag kan förbättra världen – hur patetiskt det än låter.

Det här är min uppgift som forskare och det är det som driver mig att fortsätta att forska och att lära mina studenter att argumentera vetenskapligt och att inspirera dem att ta risker och se nya öppningar och nya sätt att närma sig gamla frågor och att anta de nya utmaningar som samhället ställer i dag.

Foto: Hedda Östman.

 

Tillbaka