Tillbaka

Jan-Ola Östman

Jan-Ola Ingemar Östman
14.10.1951, Solf

Doctor of Philosophy 1986 (lingvistik), University of California, Berkeley
Filosofie magister 1977 och licentiat 1981 (engelska språket och litteraturen), Åbo Akademi
Master of Arts 1976 (språkvetenskap), Reading University

Biträdande professor i engelska 1989–1998, professor i engelska 1998-2002, tf. professor i allmän språkvetenskap 1993–1996, professor i nordiska språk 2002-, Helsingfors universitet
Professor II i nordiska språk 2006–2010, Universitetet i Tromsø, Norge

Leder doktorandprogrammet för språkforskning vid Helsingfors universitet 2013-

Forskningsintressen
Pragmatik, diskurs och media; konstruktionsgrammatik och konstruktionsdiskurs; minoriteter, dialekter, språkkontakt, identitet och variabilitet; språkpolicy, språksociologi, ideologi och tillämpad lingvistik

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Leila Mattfolk
Text: Jan-Ola Östman (Tomas Sjöblom, red.)

En bra forskare är även vetenskapspolitiker

Administration vid universitetet

I tillägg till sedvanliga sakkunniguppdrag vid Helsingfors universitet och runt om i världen har jag varit prefekt för tre olika institutioner (engelska institutionen, institutionen för allmän språkvetenskap, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur) vid Helsingfors universitet. Jag har speciellt engagerat mig i det arbete som bedrivs vid Helsingfors universitets svenska språknämnd, svenska verksamhetsnämnd och jämlikhetskommitté. Jag leder nu doktorandprogrammet för språkforskning (Helslang) med ca 250 doktorander som skriver sina doktorsavhandlingar om olika språk.

Jan-Ola Östman leder doktorandprogrammet för språkforskning.

Forskningspolitik

Jag har haft förmånen att kunna påverka forskningspolitiken i Finland via en rad olika förtroendeuppdrag. Jag har bl.a. varit medlem av Forskningsrådet för kultur och samhälle vid Finlands Akademi i två perioder och suttit i det finländska publikationsforumet Jufos språkpanel (nr 21) sedan panelen tillsattes. Jag kallades till medlem av Finska Vetenskaps-Societetens humanistiska sektion år 1998. Min senaste stora uppgift var att som ordförande för en arbetsgrupp år 2014 färdigställa Helsingfors universitets nya språkprinciper.

Jag har också varit aktiv inom europeisk forskningspolitik och jag har i synnerhet haft många sakkunniguppdrag i Norden. Jag har bl.a. varit medlem av beredningsgrupp 3 vid Riksbankens jubileumsfond i Sverige i två perioder och i flera år varit ordförande och medlem av Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) och dess publikationsnämnd (NOP-HS). År 2014 sammanställde jag ett White Paper om NOS-HS:s framtid.

Förmedling och uppdrag i samhället

Jag har samarbetat med flera minoritetsgrupper och speciellt arbetat för finlandssvenska teckenspråkigas rättigheter. Som en erkänsla för detta fick jag och institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur utmärkelsen ”årets bästa finlandssvenska service till döva” år 2006 av Finlandssvenska teckenspråkiga rf.

Tillbaka