Tillbaka

Jan Fast

24.6.1962, Helsingfors

Filosofie magister 2013 (arkeologi), Helsingfors universitet

1997–2004 Publikarkeologiska utgrävningar, utställningar, föreläsningar och undervisningsarbete
1990–1997 Vetenskapscentret Heureka
1986–1990 Arkeologiskt fältarbete för Museiverket

Forskningsteman: Finlands förhistoria, konfliktarkeologi med fokus på andra världskriget i Finland

Publikationer: Arkeologirelaterade artiklar för gymnasieböcker, publikationer och tidningar. Självbiografin I arkeologins fotspår utkommer 2016.

Viktiga forskningsprojekt
Stenåldersboplatsen i Ånäs i Vanda
”Deutsches Lager Hanko 1942–1944” (Tyskt läger i Hangö 1942–1944), en del av det större konfliktarkeologiska forskningsprojektet ”Hankoniemi varuskunta- ja sotatoimialueena 1940–1945” (Hangö udd som garnison och operationsområde 1940–1945).

Texter: Jan Fast, Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Skolelever vid arkeologiska utgrävningar

Då jag arbetade på Heureka 1990–1997 lärde jag mig mycket om pedagogik. Senare har jag velat tillämpa mina pedagogiska kunskaper i arbetet med arkeologi och arkeologiska utgrävningar. Jag gör skolbesök så gott som varje vecka för att berätta om arkeologens yrke. Skolbesöken riktar sig huvudsakligen till lågstadieelever. Jag har också utfört arkeologiska utgrävningar i samarbete med både högstadieelever och framför allt med gymnasister alltsedan 1990-talet. ”Learning by doing” är en utmärkt metod då det gäller arkeologi.

Ett exempel på samarbete med lokala gymnasier och föreningar är undersökningarna vid den stenåldersbo- och gravplatsen på Säterigatan i Raseborg.

Också i år kommer elever från Karis-Billnäs gymnasium att utföra utgrävningar vid stenåldersboplatsen på Säterigatan. Bild: Jan Fast.​
Också i år kommer elever från Karis-Billnäs gymnasium att utföra utgrävningar vid stenåldersboplatsen på Säterigatan. Bild: Jan Fast.​

 

Tillbaka