Tillbaka

Jan Fast

24.6.1962, Helsingfors

Filosofie magister 2013 (arkeologi), Helsingfors universitet

1997–2004 Publikarkeologiska utgrävningar, utställningar, föreläsningar och undervisningsarbete
1990–1997 Vetenskapscentret Heureka
1986–1990 Arkeologiskt fältarbete för Museiverket

Forskningsteman: Finlands förhistoria, konfliktarkeologi med fokus på andra världskriget i Finland

Publikationer: Arkeologirelaterade artiklar för gymnasieböcker, publikationer och tidningar. Självbiografin I arkeologins fotspår utkommer 2016.

Viktiga forskningsprojekt
Stenåldersboplatsen i Ånäs i Vanda
”Deutsches Lager Hanko 1942–1944” (Tyskt läger i Hangö 1942–1944), en del av det större konfliktarkeologiska forskningsprojektet ”Hankoniemi varuskunta- ja sotatoimialueena 1940–1945” (Hangö udd som garnison och operationsområde 1940–1945).

Texter: Jan Fast, Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Aktuella arkeologiska forskningsprojekt och kommande föreläsningar

Stenåldersboplatsen i Ånäs i Vanda är en av Finlands största boplatser från neolitikum. Arkeologen Jan Fast har ordnat så kallade publikarkeologiska utgrävningar i området i samarbete med Vetenskapscentret Heureka åren 1990–1994 och 2014.

Boplatsen i Ånäs har blivit känd framför allt för de djurformade lerskulpturer och skulpturer med människoansikten som hittats i området. De publikarkeologiska utgrävningarna kommer att fortsätta mellan den 22 juni och den 19 juli 2015. Vem som helst kan delta i utgrävningarna och ingen tidigare erfarenhet av arkeologi krävs.

Ytterligare information om Heurekas arkeologiska utgrävningar i Ånäs i Vanda (på finska).

: Bild från Vetenskapscentret Heurekas utgrävningar i Ånäs i Vanda 2014. Utgrävningarna fortsätter 22.6–19.7.2015.  Bild: Jan Fast.​
: Bild från Vetenskapscentret Heurekas utgrävningar i Ånäs i Vanda 2014. Utgrävningarna fortsätter 22.6–19.7.2015. Bild: Jan Fast.​

Under andra världskriget fungerade det tyska lägret på Hangö Tulludd som ett etapp- och semesterläger för tyska soldater. Lägret byggdes för att rymma närmare fyratusen soldater. De bevarade delarna av lägret dokumentaras i samband med forskningsprojektet och arkeologiska utgrävningar utförs bland annat på det område innanför lägret där tyskarna hade ett fångläger för ukrainska krigsfångar. Inom ramen för projektet kombineras arkeologisk forskning med social- och krigshistoriska källor. Projektet är en del av det större konfliktarkeologiska forskningsprojektet ”Hankoniemi varuskunta ja sotatoimialueena 1940–1945” (Hangö udd som garnison och operationsområde 1940–1945).

Också när det gäller denna utgrävning kan vem som helst som intresserar sig för krigshistoria anmäla sig till frivilligarbete. Utgrävningarna äger rum under slutet av maj eller i början på juni 2015. Ytterligare information finns på Jan Fasts blogg och på Facebook.

Bild från Tulludden där en del av det tyska lägrets byggnader fortfarande står kvar. Bild: Jan Fast.​
Bild från Tulludden där en del av det tyska lägrets byggnader fortfarande står kvar. Bild: Jan Fast.​

Utgrävningar och kurser med hobbyarkeologer och skolelever utgör en viktig del av Jan Fasts alla fältarbetsperioder – så även under 2015. Ytterligare uppgifter och uppdaterad information om dessa projekt finns på Jan Fasts blogg.

På Telegrafberget i Kimito ordnas utgrävningar i anknytning till ett forskningsprojekt om telegrafen som fanns på berget under Krimkriget. Kimitoöns vuxeninstitut erbjuder en fältkurs i arkeologi. Anmälan: http://vuxeninstitutet.kimitoon.fi/startsida/

En stenkonstruktion kring det ställe på Telegrafberget där telegrafen antagligen fanns. Bild: Jan Fast.​
En stenkonstruktion kring det ställe på Telegrafberget där telegrafen antagligen fanns. Bild: Jan Fast.​

I Raseborg fick de lokala scouterna delta på utgrävningslägret vid stenåldersboplatsen i Långmossarna. Också för dem som intresserar sig för metalldetektorer kommer en kurs att ordnas i staden.

Sandutvinningen vid Långmossarna har förstört en del av boplatsen men de mest centrala delarana har bevarats. Bild: Jan Fast.​
Sandutvinningen vid Långmossarna har förstört en del av boplatsen men de mest centrala delarana har bevarats. Bild: Jan Fast.​

 

Tillbaka