Tillbaka

Inkeri Vehmas-Thesslund

Inkeri Vehmas-Thesslund (Vehmas-Lehto 1978–2014)
15.5.1947 Keuru

Filosofie kandidat 1973, filosofie magister 1988 och filosofie doktor 1989, (ryska språket och litteraturen), Helsingfors universitet.

Professor i rysk översättning 1998–2014, Helsingfors universitet

Docent i ryska språket, med tyngdpunkt på forskning speciellt inom översättning och terminologi, vid Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä universitet) 2006
Professor i ryska språket, tidsbunden professur, Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä universitet) 2005–2006
Längre hunnen forskare vid Finlands Akademi 2003–2004
Tf professor i språkteori och översättning 1991–1992, biträdande professor i ryska (översättning) 1990–1998 och professor 1998–2011 vid Helsingfors universitet
Lektor i ryska 1974–1990 Kouvola språkinstitut/ Helsingfors universitet
Tf biträdande professor i ryska (översättning) läsåret 1987–1988 Joensuun yliopisto (Joensuu universitet)

Forskningsteman: Översättningsforskning ur pragmatisk synvinkel: mottagarinriktad översättning; begreppsanalys och framställning av fackspråkliga ordböcker.

Publiceringar, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Mika Federley
Text: Inkeri Vehmas-Thesslund och Kaija Hartikainen (red.)
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Priser och markerade prestationer

Riddartecknet av 1. klass av Finlands Lejons orden 2001

Utnämd till ”Kouvolalainen nainen 2004”  (Årets kvinna från Kouvola) av  Kouvolan liike- ja virkanaiset ry (Kouvolas affärs- och tjänstekvinnor rf)

International Award for Applied Terminology Research and Development – 2008 tillsammans med andra som utarbetat Suomalais-venäläinen metsäsanakirja (Aleksandr Gerd, Irina Kudasheva, Igor Kudashev). Priset tilldelades av Europeiska terminologiföreningen EAFT (European Association for Terminology) i samarbete med andra terminologiföreningar. Priset delas ut vartannat år för den internationellt mest betydande insatsen inom tillämpad terminologi.

Ansvarig vid internationell bedömning av forskning och fortbildning i TraST-forskargemenskapen (Translation Studies and Terminology), där gemenskapen prisbelönades med ett 270 000 euros forskningsanlag för åren 2013–16.

Tillbaka