Tillbaka

Inkeri Vehmas-Thesslund

Inkeri Vehmas-Thesslund (Vehmas-Lehto 1978–2014)
15.5.1947 Keuru

Filosofie kandidat 1973, filosofie magister 1988 och filosofie doktor 1989, (ryska språket och litteraturen), Helsingfors universitet.

Professor i rysk översättning 1998–2014, Helsingfors universitet

Docent i ryska språket, med tyngdpunkt på forskning speciellt inom översättning och terminologi, vid Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä universitet) 2006
Professor i ryska språket, tidsbunden professur, Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä universitet) 2005–2006
Längre hunnen forskare vid Finlands Akademi 2003–2004
Tf professor i språkteori och översättning 1991–1992, biträdande professor i ryska (översättning) 1990–1998 och professor 1998–2011 vid Helsingfors universitet
Lektor i ryska 1974–1990 Kouvola språkinstitut/ Helsingfors universitet
Tf biträdande professor i ryska (översättning) läsåret 1987–1988 Joensuun yliopisto (Joensuu universitet)

Forskningsteman: Översättningsforskning ur pragmatisk synvinkel: mottagarinriktad översättning; begreppsanalys och framställning av fackspråkliga ordböcker.

Publiceringar, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Mika Federley
Text: Inkeri Vehmas-Thesslund och Kaija Hartikainen (red.)
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Mina drömmar

Mina drömmar har gått i uppfyllelse. Jag har familj och en snart femårig sondotter Heta. Dessutom har jag gift mig för andra gången – med en man som jag gav namnet Prinsen genast när jag hade mött honom. Nu när jag är pensionerad har jag möjligheten att leva precis som jag vill: jag sjunger i kör och solo, stickar och virkar, studerar italienska, är verksam i föreningar och njuter av familjeliv, naturen och mångsidig motion. För övrigt är drömmarna de vanliga om god hälsa i framtiden för maken och mig och att barnen och barnbarnen får leva ett bra liv. I ett fritt land.

Olof Thesslund och Inkeri Vehmas-Thesslund vid Voikkaa kyrkas trappor 25.1.2014. Foto: Marianne Lönnqvist.​
Olof Thesslund och Inkeri Vehmas-Thesslund vid Voikkaa kyrkas trappor 25.1.2014. Foto: Marianne Lönnqvist.​

 

Tillbaka