Tillbaka

Inkeri Vehmas-Thesslund

Inkeri Vehmas-Thesslund (Vehmas-Lehto 1978–2014)
15.5.1947 Keuru

Filosofie kandidat 1973, filosofie magister 1988 och filosofie doktor 1989, (ryska språket och litteraturen), Helsingfors universitet.

Professor i rysk översättning 1998–2014, Helsingfors universitet

Docent i ryska språket, med tyngdpunkt på forskning speciellt inom översättning och terminologi, vid Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä universitet) 2006
Professor i ryska språket, tidsbunden professur, Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä universitet) 2005–2006
Längre hunnen forskare vid Finlands Akademi 2003–2004
Tf professor i språkteori och översättning 1991–1992, biträdande professor i ryska (översättning) 1990–1998 och professor 1998–2011 vid Helsingfors universitet
Lektor i ryska 1974–1990 Kouvola språkinstitut/ Helsingfors universitet
Tf biträdande professor i ryska (översättning) läsåret 1987–1988 Joensuun yliopisto (Joensuu universitet)

Forskningsteman: Översättningsforskning ur pragmatisk synvinkel: mottagarinriktad översättning; begreppsanalys och framställning av fackspråkliga ordböcker.

Publiceringar, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Mika Federley
Text: Inkeri Vehmas-Thesslund och Kaija Hartikainen (red.)
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Finsk-ryska skogsordboken

Att planera, redigera och skaffa finansiering var ett omfattande och arbetsdrygt projekt som tog 12 år att genomföra. Blivande magistrar som samtidigt skrev på sina slutuppsatser deltog i början av projektet – något i sig sällsynt i humanistiska kretsar – men den egentliga utarbetningsfasen tog fart (med EU:s Interreg-finansiering) först i början av år 2003. Utbildnings-och utvecklingscentret Palmenias enhet i Kouvola administrerade projektet. Ordbokens förläggare var Metsäkustannus.

Den färdiga ordboken har 5000 poster under 30 olika temaområden. Ordboken utgår från begreppsanalys som kräver kunskaper i både terminologi och ifrågavarande fackområde. För denna kunskap svarade ett team som utöver mig själv bestod av professor Aleksandr Gerd från St. Petersburg (ordbokens andra redaktör), FM Irina Kudasheva och FL Igor Kudashev, som också utarbetade ett eget dataprogram, MyTeRM, för projektet. Fackkunskap fick vi förutom från skriftliga källor av 21 finska och 21 ryska specialister från skogs- och miljöbranschen.

Ordboken innehåller

  • en term på finska och dess ryska motsvarighet
  • den finska termens definition och ofta en förklaring
  • termernas, definitionernas, förklaringarnas och motsvarigheternas källhänvisningar,
  • information om huruvida det är fråga om en äkta rysk term, en motsvarighet till den finska termen som också används i ryska texter, eller om det rör sig om en konstgjord motsvarighet som utvecklats utifrån det finska begreppet
  • information om graden av ekvivalens och om skillnaderna mellan det finska och det ryska begreppet
  • ca 700 begreppsdiagram och en rysk-finsk innehållsförteckning.

Observerade och lösta problem finns som observationsmaterial i Igor Kudashevs doktorsavhandling Proektirovanie perevodšeskih slovarej special´noj leksiki (Utarbetning av fackspråkliga ordböcker för översättare; Universitetstryckeriet 2007). För arbetsprinciperna redogörs förutom i själva ordboken också i boken Puusta katsoen (Universitetstryckeriet 2009). Som erkännande blev vi tilldelade ett internationellt pris för mest betydande insats inom tillämpad terminologi.

Den finsk-ryska skogsordbokens arbetsteam på utflykt. Från vänster Aleksandr Gerd, Igor Kudashev och Inkeri Vehmas-Lehto.​
Den finsk-ryska skogsordbokens arbetsteam på utflykt. Från vänster Aleksandr Gerd, Igor Kudashev och Inkeri Vehmas-Lehto.​

 

Tillbaka