HUMANISTER I SIKTE UNDER UNIVERSITETETS JUBILEUMSÅR

För att fira Helsingfors universitets 375-årsjubileum vill humanistiska fakulteten lyfta fram 375 humanister. Personerna som presenteras på denna webbplats ger en utblick över vad humaniora betytt för samhället och kulturen och exempel på humanisters breda kompetens. Tonvikten ligger på nu verksamma forskare och humanistiska alumner med inflytande inom olika samhällsområden, men historiska märkespersoner kommer också att beredas plats.

Under hela 2015 kommer vi att lägga ut en humanist om dagen. Eller så kan flera personer presenteras ihop under ett tema. Personerna väljs ut för att ge mesta möjliga bredd i bilden av humanismens samhälleliga betydelse.

Vi hoppas att webbplatsen 375 humanister kan ge intresseväckande vinkar och fördjupande fakta om humanister och vår fakultet!

 

RÖTTER TILLBAKA TILL 1640

  • 1640 Filosofiska fakulteten (Kungliga Akademien i Åbo, efter 1808 Kejserliga Akademien i Åbo)
  • 1828 Filosofiska fakulteten (Kejserliga Alexanders-universitetet)
  • 1852 Historisk-språkvetenskapliga fakulteten (Kejserliga Alexanders-universitetet)
  • 1863 Historisk-språkvetenskapliga avdelningen (Kejserliga Alexanders-universitetet)
  • 1919 Historisk-språkvetenskapliga avdelningen (Helsingfors universitet)
  • 1992 Humanistiska fakulteten (Helsingfors universitet)

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet är den äldsta enheten i Finland som undervisar och forskar i humaniora. Fakulteten kom till när Kungliga Akademien i Åbo grundades 1640. Den filosofiska fakulteten utgjorde universitetets kärna, och studier i filosofiska ämnen ingick också i examina vid teologiska, juridiska och medicinska fakulteterna. År 1828 flyttades universitetet från Åbo till Helsingfors, och namnet ändrades till Kejserliga Alexanders-universitetet.

Att den historisk-språkvetenskapliga fakulteten inrättades 1852 innebar en än starkare ställning för humanistiska vetenskaper. Under sitt nuvarande namn har humanistiska fakulteten funnits vid Helsingfors universitet sedan 1992. I universitetsreformen 2010 gjordes fakultetens tidigare 16 institutionen och två institut om till fyra stora institutioner: finska, finskugriska och nordiska institutionen, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, institutionen för moderna språk och institutionen för världens kulturer.