Zachris Castrén
Dagens humanist

Zachris Castrén

Zachris Castrén, känd som folkbildare och liberal, studerade religionsfilosofi och sedelära vid Helsingfors universitet under slutet av 1800-talet. Castrén var studentkårens ordförande och skrev för tidningarna Päivälehti och Valvoja. På universitetet blev han ihågkommen som en omtyckt lärare och kollega. Castrén valdes till Ungfinska partiets riksdagsledamot i valet 1909 och arbetade som rektor för arbetarinstitutet i Helsingfors under sina sista år. Castrén, som enligt mången kunde titulera sig arbetarbildningsrörelsens själ, utvecklade en mer vetenskaplig grund för rörelsen.

Zachris Castrén

Zachris Castrén
12.12.1868, Uleåborg – 31.1.1938, Helsingfors

Filosofie kandidat 1891, doktor 1899 (religionsfilosofi, sedelära)
professorns grad 1928, Helsingfors universitet


Kurator för studentnationen Österbottniska avdelningen 1899–1904
Kurator för studentnationen Pohjois-Pohjalainen Osakunta 1907–1908
Studentkårens ordförande 1899–1903
Förman för ungdomsföreningsrörelsen Suomen Nuorison Liitto 1899–1909

Docent i praktisk filosofi (religionsfilosofi) 1903
Tf redaktionssekreterare på tidskriften Valvoja 1893–1894, chefredaktör 1906–1908 och 1914–1919
Rektor för Helsingfors arbetarinstitut och förman för dess finska avdelning 1914–1938

Grundande medlem i Ungfinska partiet, styrelsemedlem 1906–1913 och riksdagsledamot 1909
Styrelsemedlem och ordförande för programutskottet vid Nationella framstegspartiet 1925–1926

Vice ordförande för Kommunaltjänstemannaförbundet 1919, ordförande 1920–1936
Vice ordförande för Unionen för intellektuellt arbete 1922–1934


Bild: Porträtt i Opistotalo på Helsingfors finska arbetarinstitut/konstnär Kaapo Wirtanen 1938
Text: Olli Siitonen
Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon