Yrjö Kaukiainen
Dagens humanist

Yrjö Kaukiainen

Professor emeritus Yrjö Kaukiainen är besläktad med sjöfararna från orten Koivisto. Kaukiainen är en internationellt sett betydande forskare i maritim historia och understryker vikten av att i denna globaliseringens tid forska i möten mellan olika människor och kulturer. Maritim historia är ett utmärkt verktyg för denna typ av forskning.

Yrjö Kaukiainen

Yrjö Martti Aleksander Kaukiainen
4.4.1940, Längelmäki

Filosofie kandidat 1964, licentiat 1968, doktor 1970 (Finlands historia)
Docent i Finlands historia 1971–1976, Helsingfors universitet

Assistent i Finlands och Skandinaviens historia 1970–1976, Helsingfors universitet
Biträdande professor i ekonomisk historia 1976–1992, Helsingfors universitet
Professor i ekonomisk historia 1992–1998, Helsingfors universitet
Professor i Europas historia 1998–2003, Helsingfors universitet

Forskningsteman:
Ekonomisk historia och socialhistoria, särskilt maritim historia, befolkningshistoria, Gamla Finlands historia och informationsspridningens historia. Största delen av forskningen har fokus på 1700- och 1800-talet.

Publikationsverksamhet

Pris:
Statens pris för informationsspridning 1999

Bild: Pirkko Leino-Kaukiainen
Text: Tytti Steel (Kaija Hartikainen, red.)
Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon