Wilhelm Lagus
Dagens humanist

Wilhelm Lagus

Jakob Johan Wilhelm Lagus var vida ryktbar som festarrangör. I egenskap av universitetets rektor skapade han goda relationer till det kejserliga hovet genom akademiska fester och ärebetygelser och förbättrade därmed universitetets ställning. Lagus insatser inom forskningen syns framför allt i arabisk och persisk grammatik. Han återställde också studentmatrikeln för Kungliga Akademien i Åbo efter att den hade förstörts i Åbo brand.

Wilhelm Lagus

Jakob Johan Wilhelm Lagus
5.5.1821, Åbo – 2.4.1909, Lojo

Filosofie kandidat, filosofie magister (ultimus) 1844, filosofie licentiat, doktor 1847, Kejserliga Alexanders-universitetet

Rektor 1878–1884, Kejserliga Alexanders-universitetet
Prorektor 1875–1878, Kejserliga Alexanders-universitetet
Professor i grekisk litteratur 1866–1886, Kejserliga Alexanders-universitetet
Professor i orientalisk litteratur 1857–1866, Kejserliga Alexanders-universitetet
Extraordinarie bibliotekarie 1844–1854, Kejserliga Alexanders-universitetet
Docent i grekisk litteratur 1846, Kejserliga Alexanders-universitetet
Inspektor för Viborgska avdelningen 1868–1881
Promotor vid filosofiska fakulteten 1869

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Jubelmagister 1894, jubeldoktor 1897
Statsråd 1883
Adlades 1880

Bild: Wikimedia Commons
Text: Tero Juutilainen
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon