Volter Kilpi
Dagens humanist

Volter Kilpi

Volter Kilpi gjorde en lång karriär både inom biblioteksväsendet och som författare. Som första överbibliotekarie på Åbo universitet kom han att ha en avgörande inverkan på bibliotekets systematik, katalogisering och tidiga material. Mest känd är Kilpi ändå för sin litterära produktion, särskilt för romanen Alastalon Salissa (I salen på Alastalo), omtalad som det bästa skönlitterära verket från Finlands självständighetstid.

Volter Kilpi

Volter Adalbert Kilpi (Ericsson fram till 1885)
12.12.1874, Gustavs – 13.6.1939 Åbo

Filosofie kandidat (konsthistoria) 1900, Kejserliga Alexanders-universitetet

Överbibliotekarie 1921–1939, Åbo universitets bibliotek

Bibliotekarie 1920–1921, Åbo universitets bibliotek
Bibliotekarie 1919–1920, Åbo stadsbibliotek
Biträdande bibliotekarie 1912–1918, Helsingfors stadsbibliotek
Bibliotekarie 1906–1911, Studentkårens bibliotek
Extraordinarie amanuens 1898–1918, Kejserliga Alexanders-universitetet

Erkännanden

Volter Kilpi-litteraturveckan fr.o.m. 1999
Sällskapet Volter Kilven seura ry, grundat 1988
Minnesplakett i Åbo, 1974
Statspriset i litteratur 1901, 1934, 1938

Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon
Bild: Volter Kilven seura