Ville Laakso
Dagens humanist

Ville Laakso

Paletti Oy:s vd Ville Laakso tycker sig se ett logiskt kontinuum i sin väg från att vara student i språkvetenskap på 1990-talet till att bli företagare. Enligt honom handlar språkinlärning i stundens ögonblick, det vill säga utan grammatikböcker, lärare eller skrivna texter, om att ta risker och kunna hantera osäkerhet. Att vara företagare är mycket liknande då det kommer till att leva med riskerna och osäkerheten, säger Laakso. Han förundrar sig därför över att universitetet inte i större grad utnyttjar humanisternas dolda färdigheter i företagsamhet.

Ville Laakso

5.4.1972, Helsinki

Filosofie magister 1999 (allmän språkvetenskap), Helsingfors universitet

Företagare, Paletti Oy, 2005–
Stipendieforskare, forskarstuderande, timlärare, 2000–2004, Helsingfors universitet

 

Bild: Ville Laakso
Text: Ville Laakso (Kaija Hartikainen, red.)

Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon