Veikko Somerpuro
Dagens humanist

Veikko Somerpuro

Veikko Somerpuro utnyttjar sina kunskaper i filosofi och estetik i sitt arbete som fotograf. Varje fotograferingstillfälle är unikt: en mästerfotograf måste behärska kameratekniken, men också ha djupgående vision och förmåga till samspel med den som fotograferas. Somerpuro är glad över att han av en händelse blev egenföretagare. Han upplever sig skapa betydelsefullt innehåll till kunderna genom sina bilder. Detta är något som han enligt egen utsago inte skulle klara av att göra med pennan i hand.

Veikko Somerpuro

Veikko August Somerpuro
11.4.1970, Suonenjoki

Filosofie magister 1997 (teoretisk filosofi), Helsingin yliopisto

Fotograf 1999–
Lärare i fotografering 2000–2004, Helsingfors finskspråkiga arbetarinstitut (Malms kulturhus), Annegårdens konstcentrum för barn och unga, Ylioppilaskamerat ry

Axplock ur kundkretsen:

Helsingfors universitet, WSOY, Johnny Kniga, Ylioppilaslehti, OAJ, tidningen Opettaja, Akavas Specialorganisationer, Finlands Akademi, tidningen Vihreä lanka, tidningen Parnasso, Finnfund, Talentia rf, Professorsförbundet, Forskarförbundet, tidningen Acatiimi, Nationalbiblioteket, Meteorologiska institutet, Skogsindustrin rf, Sitra, Image-kustannus, Pensionsskyddscentralen, KHT-media och Föreningen CGR, Unihome, Unisport, tidningen Balanssi, A-lehdet, Nurminen Logistics, MJK, musikinstitut i huvudstadsregionen, Evira, MTT, Luke, Helsingfors Hamn, konstfestivalen IHME, specialbiblioteket Celia, Akademiska naturvetarförbundet, tidningen Painomaailma, Kepa, Agronomförbundet, STARA, Fastighetskontoret, Docendo, Viinilehti, Bosch, SA-TU Logistics, Fifth Element, Red Lynx, Kopiosto ry, Fazer, Nokia, Soste, Metso co., Paperiliitto, tidningen Maatilan Pellervo, Edita, Allianssi, Finlands filmstiftelse, Kotimaa Oy, tidningen Nuorisotyö, Kehitysvammaisten tukiliitto, tidningen Noste, Bloomberg

Ordförande 1998–1999 och konstnärlig chef 2000–2001, Ylioppilaskamerat ry

 

Bild: Tiina Somerpuro
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon