Uno Cygnaeus
Dagens humanist

Uno Cygnaeus

Uno Cygnaeus – som har kallats för det finländska folkskoleväsendets fader – hann inleda sina studier vid Kungliga Akademien i Åbo före dess brand 1827. Cygnaeus slutförde sina studier i Helsingfors, varefter han reste omkring i världen i egenskap av präst och utvidgade på samma gång sina uppfattningar om pedagogik. Senare ledde han seminariet för lärarutbildning i Jyväskylä och var verksam som överinspektör för folkskoleväsendet, och hade därmed en avgörande inverkan på den finländska grundutbildningen.

Uno Cygnaeus

Uno Cygnaeus
12.10.1810, Tavastehus – 2.1.1888, Helsingfors

Student vid Kungliga Akademien i Åbo 1827, filosofie kandidat 1836, prästvigning 1837, Kejserliga Alexanders-universitetet

Adjunkt åt kyrkoherden i Viborg 1837–1839
Tjänstgjorde som präst i ett rysk-amerikanskt handelskompani i Alaska 1840–1845
Präst i Sankta Katarina svenska församling i S:t Petersburg och ledare för kyrkoskolan vid Sankta Maria finska församling i S:t Petersburg 1846–1858

Besök i skolorna på finska landsbygden 1858, studieresa till Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz och Holland 1858–1859

Överinspektör för folkskolorna 1861
Direktör för seminariet i Jyväskylä 1863–1869
Överinspektör för folkskolorna 1869–1888
Medlem i Skolstyrelsen 1869–1888

Hedersutmärkelser
Riddare av II kl. av Sankt Annas orden 1861
Riddare av III kl. av Sankt Vladimirs orden 1882
Filosofie hedersdoktor, Uppsala 1877

Bild: Wikimedia Commons
Text: Olli Siitonen

Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon