Ulla Tuomarla
Dagens humanist

Ulla Tuomarla

Universitetslektor Ulla Tuomarla, som är direktör för institutionen för moderna språk, har redan hunnit arbeta vid Helsingfors universitet i tjugo år. Tuomarla bekänner sig som ett undantagsfall vid humanistiska fakulteten eftersom hon gillar förvaltning. I sitt nuvarande arbete som institutionschef kan hon aldrig vara säker på vad arbetsveckan för med sig, men det ser hon som enbart en bra sak. Vid sidan av detta krävande arbete har den egna forskningen kommit något på skam. Tuomarla hoppas dock att hon genom sin forskning, som behandlar hatretorik på internet, kan påverka vårt samhälle och erbjuda praktiska lösningar.

Ulla Tuomarla

Ulla Susanna Tuomarla
8.8.1965, Åbo

Filosofie magister 1993, filosofie doktor 2000 (fransk filologi), Helsingfors universitet
Docent 2002, Helsingfors universitet

Direktör 2014–, vice direktör 2010–2014, institutionen för moderna språk, Helsingfors universitet
Universitetslektor 2009– (översättarlinjen i franska), Helsingfors universitet
Universitetslektor (tidsbunden) 2007–2009 och 2000–2003, doktorsassistent 2003–2006, Helsingfors universitet
Timlärare i franska 1999–2000, Tammerfors universitet

Forskningsteman:

Språklig polyfoni och refererande, argumentering, känslor och språklig interaktion (bland annat hatretorik)

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsprojektet Miten puhutella?
Forskningsprojektet Hatretorik

Bild: Essi Lavonen
Text: Tiia Niemelä och Ulla Tuomarla
Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon