Ulla Tiililä
Dagens humanist

Ulla Tiililä

Ulla Tiililä är mångkampare inom arbetet med myndighetsspråket. Hon utbildar och konsulterar på ämbetsverk, men arbetar också i kulisserna för att utveckla själva förvaltningen. Nytt innehåll – ofta i form av innovationer – får hon till sitt arbete via den egna forskningen och genom att handleda lärdomsprov inom olika forskningsområden. Tiililä är också flitigt sysselsatt med att popularisera vetenskap.

Ulla Tiililä

Ulla Marika Elisabeth Tiililä
7.7.1963, Helsingfors

Filosofie kandidat 1993 och filosofie doktor 2007 (finska språket), Helsingfors universitet
Docent vid Helsingfors universitet 2014

Sakkunnig och forskare 2005–, Institutet för de inhemska språken

Tidsbunden timanställd, forskningsassistent, (special)forskare och utbildare 1989–2005, Institutet för de inhemska språken

Medlem i rådgivande delegationen vid Selkokeskus, centret för lättläst språk
Medlem i redaktionsrådet för språktidningen Virittäjä
Medlem i handledarpool inom forskarskolan Langnet
Medlem i beredningsgruppen för FM:s projekt Öppen förvaltning 2013–2014
Medlem i arbetsgruppen för bättre myndighetsspråk vid UKM 2013
Medlem i SHM:s styrgrupp för utvecklingen av systemet med försäkringsläkare 2013

Forskningsteman: kombinerar genreforskning och forskning i myndighetsspråk
Ledare för följande projekt hos Språkinstitutet: Tekstualisoituva julkishallinto; Perustelut päätöksissä samt Ideaalikieli ja kirjoittamisen käytännöt.

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Pris från Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap för bästa doktorsavhandlingen inom tillämpad språkvetenskap 2004–2007
Pris för doktorsavhandling ur August Ahlqvists, Yrjö Wichmanns, Kai Donners och Artturi Kannistos fond 2008
Stipendium av nämnden för E.A. Saarinens fond vid Sällskapet för forskning i finska språket för artiklar om språkvård 1994

Text: Ulla Tiililä (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon