Tuomas Heikkilä
Dagens humanist

Tuomas Heikkilä

Tuomas Heikkilä tillhör Finlands främsta medeltidsforskare. Han är känd för att ha tagit död på myten om Henrik och Lalli, kastat ljus över den mörka medeltiden, varit pionjär inom digital humaniora och gjort banbrytande insatser inom forskning i Finlands tidiga skriftliga kultur. Han är också känd som helgonforskare – och som direktör vid Villa Lante.

Tuomas Heikkilä

Tuomas Mikael Heikkilä
26.1.1972, Helsingfors

Filosofie magister 1996, filosofie licentiat 1997 och filosofie doktor 2002 (allmän historia), Helsingfors universitet
European Diploma in Medieval Studies 1997 (medeltidsforskning, Biblioteca Apostolica Vaticana)

Docent i allmän historia 2003–, Helsingfors universitet
Docent i allmän historia och kyrkohistoria 2006–, Helsingfors universitet
Docent i Finlands historia 2013–, Åbo universitet

Direktör 2013–, Finlands Rominstitut (Villa Lante), Rom
Universitetslektor i allmän historia och kyrkohistoria 2003, 2005–2007, 2010–2013, Helsingfors universitet
Ansvarig för forskningsnätverket Studia Stemmatologica 2009–2012
Ansvarig för forskningsprojektet Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa 2006–2011
Visiting Research Fellow, Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala 2010
Professor i allmän historia 2004 och 2008–2009, Helsingfors universitet
Ombudsman 2002–2007, Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae
Akademiforskare 2007, Finlands Akademi
Doktorsassistent i Europas historia 2004 och assistent 1999–2003, Helsingfors universitet
Forskare 1998–2001, Diplomatarium Fennicum, Riksarkivet
Forskare i allmän historia 1997–1998, Helsingfors universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman: högmedeltida klosterväsendet, medeltida helgonkulter, skriftlig kultur under medeltiden och renässansen, datorstödd stemmatologi, digital humaniora, tiden från senantiken till renässansen

Hederutmärkelser, pris och erkännanden
Valoisa keskiaika-priset 2012 från Glossa – Sällskapet för medeltidsforskning i Finland
Övermarskalk vid humanistiska fakultetens promotionstillfälle 2010 vid Helsingfors universitet
Hedersomnämnande från Lauri Jänttis stiftelse 2010
Årets kristna bok-pris (tillsammans med Liisa Suvikumpu) 2009
Förlänades rätt att bo i hedershemmet Tiedemies-Kunniakoti 2006
Årets Vetenskapsbok-hedersomnämnande 2006
Yrjö Koskinen-medalj 2006
Årets historiska verk 2005
Finska vetenskapsakademiens pris för doktorsavhandling 2003
Primusdoktor på filosofiska fakultetens promotion 2003 vid Helsingfors universitet
Snellman-stiftelsens pris för pro gradu-avhandling 1997

 

 

Text: Tuomas Heikkilä (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon