Tuomas Anhava
Dagens humanist

Tuomas Anhava

Tuomas Anhava var känd som en rättfram kritiker som satte ribban högt både för sig själv och för de verk han kritiserade. Han var en bakgrundsfigur i litteraturbranschen, en grå eminens, vars arbete förblivit i skymundan för den stora allmänheten. Anhava hjälpte till att få i gång författarkarriären för många blivande storheter som han mötte i sitt arbete som bokförläggare. Anhava skrev dessutom dikter och översatte verk av flera berömda diktare.

Tuomas Anhava

Tuomas Anhava
5.6.1917, Helsingfors – 22.1.2001, Helsingfors

Filosofie kandidat, Helsingfors universitet

Diktare, översättare (till finska) och litteraturkritiker
Förlagsanställd 1948–1952, WSOY
Förlagsanställd 1954–1959, Otava
Avdelningsföreståndare 1959–1961, Tammi
Chefredaktör 1966–1979, tidskriften Parnasso
Litteraturkritiker: 1952 Uusi Kuvalehti, 1953–1945 Suomalainen Suomi ja 1957–1958 Helsingin Sanomat
Konstnärsprofessor 1970–1975

Medlemskap i flera litterära organisationer, bland annat i styrelsen för Suomen Kirjailijaliitto (Finlands författarförbund), Finlands översättarförening (idag Finlands översättar- och tolkförbund ry) och Kopiosto.

Priser och hedersutmärkelser
Statens litteraturpris 1955
Pro Finlandia 1968
Statens översättarpris 1969 och 1973
Aleksis Kivi-priset 1976
Hederstiteln professor 1977
Hedersmedlem i Svenska Litteratursällskapet 1983
Eino Leino-priset 1989
Alfred Kordelins stiftelses översättarpris 1990

Foto: Otava
Text: Tero Juutilainen
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon, Johan Franzon