Tuija Talvitie
Dagens humanist

Tuija Talvitie

Genast efter sin magisterexamen började Tuija Talvitie som vikariens vikarie i British Council Finland och kom slutligen att tillbringa över tjugo år i organisationen. Som verksamhetschef för den internationella konfliktslösningsorganisationen Crisis Management Initiative har Talvitie sedan 2009 gått in på djupet i olika problemkomplex. Sina tankar ventilerar hon i olika tankesmedjor och för samtidigt vidare sitt kunnande och sina erfarenheter.

Tuija Talvitie

Tuija Kristiina Talvitie
29.8.1959, Lappo

Filosofie magister 1987 (engelsk filologi), Helsingfors universitet

Verksamhetschef 2009–, Crisis Management Initiative (CMI)
Verksamhetschef 1997–2009, British Council Finland
Exchanges officer och Assistant Librarian 2 1987–1997, British Council Finland

Medlem i styrgruppen 2005–, CMI
Medlem i styrgruppen, Counterpoint
Styrelsemedlem 2015–, Demos Helsingfors
Styrelsemedlem, e2
Medlem i delegationen, 2015–, Alumnföreningen vid Helsingfors universitet

 

Bild: Tuomo Manninen
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta

Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon