Tuija Pulkkinen
Dagens humanist

Tuija Pulkkinen

Tuija Pulkkinen är professor i genusforskning och för närvarande akademiprofessor vid Finlands Akademi, där hon engagerar sig i främjandet av forskarutbildningens internationalisering. Hon leder det tvärvetenskapliga doktorandprogrammet Genus, kultur och samhälle och bedriver forskning med sin forskargrupp om den feministiska filosofins och politikens begrepp.

Tuija Pulkkinen

Tuija Kaarina Pulkkinen
30.7.1956, Pihlajavesi

Politices kandidat 1982 (politisk historia), politices licentiat 1989 och politices doktor 1996 (praktisk filosofi), Helsingfors universitet.

Docent i praktisk filosofi 1998, Helsingfors universitet
Docent i politisk historia 2002, Åbo universitet
Docent i statskunskap, filosofi och kvinnoforskning 2002, Jyväskylä universitet

Professor i kvinnoforskning 2008–, Helsingfors universitet

J.V. Redigering av J.V. Snellmans samlade verk, Statsrådets kansli (1983–1991); Finlands Akademi/Helsingfors universitet, forskningsassistent (1991–1995), forskare (1996–1997), äldre projektforskare (1998–2003); Jyväskylän yliopisto, professor (2003–2007), akademiprofessor vid Finlands Akademi (2011–2015).

Som forskare i andra länder: Freie Universität, Berlin (1986); U. California Santa Cruz (1991–1994); U. Greifswald (1998–1999); U. Minnesota (2002); U. Manchester (2007–2009); U. Paris 8 (2012).

Forskningsteman: Politiskt tänkande och politiska begrepp, feministisk teori, politisk teori, filosofins historia, begreppshistoria, tysk idealism.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet:
Över 100 vetenskapliga publikationer, varav 9 är böcker.
Vice föreståndare för spetsenheten Politiskt tänkande och begreppsliga förändringar vid Finlands Akademi 2006-2011.
Akademiprofessor vid Finlands Akademi 2011–2015
Chef för genusforskningens nationella doktorandprogram 2012–2015
Chef för doktorandprogrammet Genus, kultur och samhälle (SKY) vid Helsingfors universitet 2014-
Styrelsemedlem för den europeiska InterGender doktorandutbildningens konsortium 2009-
Ordförande i Sällskapet för genusforskning (SUNS)  2009-
Styrelsemedlem i International Association of Women in Philosophy (IAPh) 2009-

Priser och specialprestationer:

Medlem i Finska Vetenskapsakademin 2011 - 

 

Bild: Mika Federley
Text: Tuija Pulkkinen och Suvi Uotinen (red.)
Översättning:Nina Hänninen

Språkgranskning: Jonas Franzon