Timo Honkela
Dagens humanist

Timo Honkela

Professor Timo Honkela har beskrivits som en renässansmänniska. Han är en människonära expert på informationsbehandling och vill finna svar på grundläggande frågor som gäller språket, det mentala och samhället. Honkela är både en filosofisk grubblare, som vill att artificiell intelligens ska fungera i humanismens tjänst, och en reflekterande forskare, vars hjärta brinner för konst.

Timo Honkela

4.8.1962, Kalajoki – 9.5.2020

Filosofie magister 1989 (datavetenskap), Uleåborgs universitet
Filosofie doktor 1998 (informationsteknik), Tekniska högskolan

Professor i forskning i digitala material 2014–2018, Helsingfors universitet och Nationalbiblioteket
Ledande forskare 2006–2013, Tekniska högskolan/Aalto-universitetet
Tf professor 2003–2005, Tekniska högskolan
Vd och forskningschef 2000–2002, Gurusoft Oy
Professor 1998–2000, Konstindustriella högskolan
Forskare 1994–1999, Tekniska högskolan
Forskare 1990–1994, Teknologiska forskningscentralen VTT
Forskare 1987–1989, Sitra
Assistent och föreläsare 1985–1987, Uleåborgs universitet

Forskningsteman: kalkylerad semantik och pragmatik, modeller av sociokognitiva system, forskning i artificiell intelligens, i synnerhet dess filosofi och tillämpning i humanistiska vetenskaper

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

 

 

Text: Timo Honkela (Kaija Hartikainen, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen

Språkgranskare: Jonas Franzon