Terttu Nevalainen
Dagens humanist

Terttu Nevalainen

Mellanskolans yrkesvalslärare konstaterade att Terttu Nevalainen skulle passa bäst som husmor på ett storgods. Det blev hon inte – det fanns få storgods i Kajanaland – men att lotsa en spetsforskningsenhet i över tio år har förmodligen krävt motsvarande förtjänster från professorn i engelska.

Terttu Nevalainen

Taimi Terttu Annikki Nevalainen
31.5.1952, Vuolijoki

Filosofie kandidat 1977 (engelsk filologi, fonetik, allmän språkvetenskap, romansk filologi), ämneslärarexamen i engelska 1978, filosofie licentiat 1986 och filosofie doktor 1991, Helsingfors universitet; doktorandstudier 1980–1981, University College London

Professor i engelsk filologi 1997–, Helsingfors universitet
Akademiprofessor 2010–2014, Finlands Akademi
Leverhulme Visiting Professor 2007, University of Sheffield
Längre hunnen forskare 1996–1997, 2001–2002 och 2008–2009, Finlands Akademi
Biträdande professor 1993–1997, Helsingfors universitet
Gästforskare och gästlärare 1992, 1994 och 1996, University of Cambridge

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig aktivitet

Forskningsteman:
Engelska språket och dess variation och förändring, korpusforskning, historisk sociolingvistik, engelskan under Tudor- och Stuarttiden.

Priser och utmärkelser
Pris för doktorsavhandling 1991, Helsingfors universitet
Medlem i Finska vetenskapsakademien 2001–
Festskriften Variation Past and Present 2002
Helsingfors vetenskapspris 2006

Bild: Veikko Somerpuro
Text: Terttu Nevalainen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon