Terhi Ainiala
Dagens humanist

Terhi Ainiala

Terhi Ainiala är universitetslektor i finska språket och namnforskare. Vid sidan av sin forskning brinner hon också för undervisning, handledning och samhällspåverkan. För närvarande forskar hon i hur man med hjälp av ortsnamn bygger upp identitet. I det tvärvetenskapliga forskningsprojektet deltar såväl språkforskare som litteraturforskare, historiker, etnologer och arkeologer. Slangnamnen Hesa och Vuokki är nära och kära för Ainiala.

Terhi Ainiala

Terhi Tuulikki Ainiala
4.7.1967 Pukkila

Filosofie magister 1991 och filosofie doktor 1997 (finska språket), Helsingfors universitet

Helsingfors universitet, universitetslektor i finska språket, 2012-

Institutet för de inhemska språken 1991–2011: forskare, specialforskare, chef för forskningsavdelningen
Finlands Akademi, forskningsassistent 1995–1997 (tjänstledig från Institutet för de inhemska språken under den här tiden)
Docent i finska språket 2003, Helsingfors universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman: namnforskning, främst forskning i socioonomastik och statsnamn; slangforskning

Text: Terhi Ainiala ja Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)
Översättare: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon