Tekla Hultin
Dagens humanist

Tekla Hultin

Djärv kvinnosakskvinna, en förgrundsfigur i kampen för kvinnans frigörelse, verksam som journalist och aktiv i föreningslivet. Tekla Hultin var den första kvinnan som blev filosofie doktor i Finland. Hon var politiskt aktiv och valdes in i riksdagen 1908.

Tekla Hultin

Tekla Johanna Virginia Hultin

18.4.1864, Jakimvaara - 31.3.1943, Helsingfors

Filosofie kandidat 1891 (historia, litteratur, konsthistoria och psykologi) och filosofie doktor 1896 (ekonomisk historia) Kejserliga Alexanders-universitetet

Arbete som journalist, forskare, riksdagsledamot och folkrörelseaktivist

 

Bild: Päivälehden arkisto
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Johan Franzon

Tekla Hultin påbörjade sina universitetstudier år 1886, och hon studerade historia, litteratur, konsthistoria och själsvetenskap, dvs. psykologi. Efter att hon blev kandidat år 1891 började hon arbeta som journalist. Hultin intresserade sig för doktorandstudier, och hon blev den första kvinnliga filosofie doktorn i Finland. Tekla Hultin disputerade vid Alexanders-universitetet år…

Läs mer