Tapio Bergholm
Dagens humanist

Tapio Bergholm

Jämställdhet är en passion som Tapio Bergholm har kunnat kombinera väl med sitt arbete som historieforskare. Något som han upplever som problematiskt är då man våldför sig på sanningen i orättmätiga försök att beskriva komplicerade och kontroversiella händelser på ett tydligt och begripligt sätt. I dag arbetar Bergholm som specialforskare på Finlands Fackförbunds Centralorganisation samt med jämställdhetsfrågor.

Tapio Bergholm

Tapio Hannu Antero Bergholm
14.6.1958, Helsingfors

Filosofie kandidat 1985, doktor 1997 (Finlands och Skandinaviens historia), Helsingfors universitet
Doktor i samhällsvetenskaper 2015 (sociologi), Östra Finlands universitet

Historieforskare 2000–2008, specialforskare 2009–, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Visiting Fellow 1990–1991, Industrial Relations Research Unit, University of Warwick (England)
Historieforskare och utbildningssekreterare 1984–2000, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry

Docent i Finlands historia 1999–, Östra Finlands universitet
Docent i Finlands och Skandinaviens historia 1998–, Helsingfors universitet

Sommarjobb, projektarbeten och bisysslor som bl.a. lägerinstruktör, elektriker-roadie, filmproducent, kolumnist och föreläsare

Redaktionsmedlem 2010–2011, Nordic Journal of Working Life Studies
Redaktionsmedlem 2008–, International Journal of Maritime History

Medlem i etiska arbetsgruppen 2013–, Arbetshälsoinstitutet
Ordförande 2012–, Sjöhistoriska föreningen i Finland
Ordförande 2007–2012, Föreningen för arbetspolitisk forskning
Styrelsens vice ordförande 2005–, International Commission for Maritime History

Forskningsteman
Arbetsmarknadshistoria, transportbranschens och särskilt hamnarnas historia samt könssystemets historia

Publikationer

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Pris från föreningen Työväenperinne – Arbetartradition för bästa forskning om arbetarklassen 2008 (för verket Sopimusyhteiskunnan synty II)

Bild: Östra Finlands universitet
Text: Tapio Bergholm (Tomas Sjöblom, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon