Simo Parpola
Dagens humanist

Simo Parpola

Simo Parpola är professor emeritus i assyriologi vid Helsingfors universitet. Han är specialist på den forntida stormakten Assyrien och har lyft forskningen inom disciplinen till en ny nivå genom sina internationella forskningsprojekt och studier som ruckar på invanda föreställningar. Vid sidan om sin vetenskapliga karriär har Parpola arbetat för dagens förtryckta och förföljda assyrier och gjort insatser för att blåsa liv i med finskan besläktade utrotningshotade språk i ryska Karelen.

Simo Parpola

Simo Kaarlo Antero Parpola
4.7.1943, Helsingfors

Kandidat i humanistiska vetenskaper 1963, filosofie kandidat 1965, licentiat 1969 och doktor 1971 (assyriologi), Helsingfors universitet

Personlig extraordinarie professor i assyriologi 1978–2009, Helsingfors universitet
Senior Epigraphist, Ziyaret Tepe expedition of the University of Akron, 2002–2003
Research Fellow 1999, Institute for Advanced Studies, Hebrew University, Jerusalem
Professore contratto 1995, Università di Padova
Associate professor with tenure 1977–1979, University of Chicago
Docent i assyriologi 1973–1976, Helsingfors universitet
Stipendium till exceptionellt begåvade unga vetenskapsidkare 1972–1976, Helsingfors universitet
Wissenschaftlicher Assistent 1969–1972, Universität Heidelberg

Forskningsteman
Assyriska språket och kulturen, historien, religionen, kungaideologin, ritualerna, kilskriften, litteraturen, konsten, astronomin, medicinen och magin, ekonomin, förvaltningen, kronologin, klimatet och geografin; judisk mystik, gnosis; sumeriska språket, lexikon och fonologi; indusskrift; mesoamerikanska skriftsystem

Publikationer
122 vetenskapliga monografier och artiklar från 1965–2015 med anknytning till det assyriska språket och kulturen.

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Hedersmedlem vid American Oriental Society, 2001
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden, 2001
The Assyrian American National Federation Award ”Non-Assyrian Man of the Year”, 2000
J.V. Snellmans informationspris, Helsingfors universitet, 1996
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden, 1993
Årets Professor utsedd av finska Professorsförbundet, 1992
Helsingfors universitets pro gradu-pris, 1965
Hufvudstadsbladets pris för bästa klassikern, 1961

Bild: Juri Ahlfors
Text: Simo Parpola och Olli Siitonen (red.)
Översättning: Irene Kvranström
Språkgranskning: Jonas Franzon